banner projektu droga do sprawnosci
Droga do sprawności

PFRON 12.19

Z uwagi na liczne zaburzenia rozwoju, coraz częściej obserwowane wśród młodych ludzi, małą liczbę godzin zajęć ruchowych i korekcyjnych w szkołach, brak dostępu do różnych form rehabilitacyjnych wynikających z możliwości […]