Walka o projekt od Tesco

Walka o projekt od Tesco

Projekt “RękoDzielni” adresowany jest do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej . Zajęcia warsztatowe przewidują poznanie nowych technik pracy i doskonalenie wcześniej zdobytych umiejętności. Uczestnicy programu wezmą udział w wycieczce do kina. Uczestnikami projektu będą dzieci i młodzież z powiatów: łęczyckiego, poddębickiego