Turnusy Rehabilitacyjne

Stowarzyszenie „Mamy Wielkie Serca”
ORGANIZUJE w okresie ferii zimowych i wakacji letnich :
14 – dniowe
TURNUSY REHABILITACYJNE w STEMPLEWIE, gmina Świnice Warckie, powiat Łęczyca, województwo Łódź.
dla dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo
KOSZT POBYTU OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ 1600 ZŁ
KOSZT POBYTU OPIEKUNA 975 ZŁ

OFERUJEMY w ramach turnusu zajęcia z:
• hipoterapii
• hydroterapii
• gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej
• kinezyterapii
• masaż suchy
• siłowni
• rewalidacji
• logopedii
• muzykoterapii
• stymulacji intelektualnej
• zajęcia w pracowni komputerowej /internet/

Z A P R A S Z A M Y
na:
• ogniska
• lekcje jazdy konnej /padok, teren/ • wycieczki • kompleks boisk sportowych • plac zabaw • basen suchy W celu otrzymania dofinansowania do 14 – dniowego turnusu rehabilitacyjnego należy zgłosić się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR). Decyzje i komplet dokumentów należy dostarczyć /przesłać/ organizatorowi Stowarzyszenie Mamy Wielkie Serca, Stemplew 35, 99 – 140 Świnice Warckie. Szczegółowych informacji można uzyskać w Sekretariacie Ośrodka w Stemplewie. Środki na dofinansowanie pobytu osoby niepełnosprawnej i opiekuna prosimy o przekazanie na konto: BS Poddębice, O/Uniejów, Nr 24926300002009436020020002 z dopiskiem TR Stemplew

Stowarzyszenie „Mamy Wielkie Serca” w Świnicach Warckich

posiada wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych nr OR/10/0007/13 z dnia 10.12.2013 r. wydane przez Wojewodę Łódzkiego, Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie posiada wpis do rejestru ośrodków nr OD/10/0002/16 z dnia 28.03.2017

Dowiedz się więcej

DSC01467new3 - Kopia

Z dniem 14 Listopada 2007r. Stowarzyszenie „Mamy Wielkie Serca” uzyskało wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków Państwoego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W dniu 10 grudnia 2013 roku dokonano zmiany wpisu Wpis zachowuje ważność do dnia 10 grudnia 2016r.
wpisTR2013

>>>ZOBACZ OFERTĘ<<<