Turnus Rehabilitacyjny 2018 – oferta

Stowarzyszenie
„MAMY WIELKIE SERCA”

Na bazie Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie ,
posiadającego wpis do rejestru ośrodków nr OD/10/0002/16 z dnia 28.03.2017 wydanym przez Wojewodę Łódzkiego
O R G A N I Z U J E 14 – dniowy
T U R N U S R E H A B I L I T A C Y J N Y W STEMPLEWIE,
gmina Świnice Warckie, powiat łęczycki, województwo łódzkie
dla
osób niepełnosprawnych
w dniach 24.06. – 07.07.2018r.

KOSZT POBYTU OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ 2100 ZŁ
KOSZT POBYTU OPIEKUNA 1200 ZŁ

PLIK DO POBRANIA

About Damian Hync