Plakat Zaproszenia na zebranie walne człoków Stowarzyszenia

zaproszenie_walne_2016