„EKOLOGII CZAS”

Program Edukacji Ekologicznej


Stowarzyszenie „Mamy Wielkie Serca” po raz kolejny rozpoczyna realizację Programu Edukacji Ekologicznej, w tym roku pod hasłem „EKOLOGII CZAS”. Stowarzyszenie za jedno z najważniejszych zadań uznało prowadzenie działalności i edukacji wspierającej oświatę, ochronę środowiska i ekologię oraz organizowanie i upowszechnianie turystyki, rekreacji i wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Działalność ekologiczną prowadzimy już od wielu lat. Angażujemy młodych ludzi w działania proekologiczne, mając nadzieję, że działania te przenoszą się na ich rodziny, kolegów i nauczycieli. Stowarzyszenie prowadzi bogatą ofertę edukacyjną dla różnych grup wiekowych, współpracuje z dziećmi i młodzieżą z gminy Świnice Warckie, Uniejów, Wartkowice  oraz Ośrodkiem w Stemplewie. Przez cały rok organizowane są warsztaty ekologiczne, konkursy, festiwale i cykliczne imprezy integrujące dzieci i młodzież. Naszym celem jest wspieranie rozwoju młodych ludzi, ze szczególnym uwzględnieniem, kształtowania ich stosunku wobec środowiska, w którym żyją. Już w poprzednich latach Stowarzyszenie zainicjowało szereg działań ekologicznych nie tylko wśród dzieci i młodzieży, ale także wśród społeczności lokalnej naszej gminy i gmin sąsiadujących. Prowadzenie edukacji i działalności ekologicznej uznano za jeden z ważniejszych celów. Chcemy kontynuować tą działalność głównie wśród uczniów z terenów wiejskich, z rodzin ubogich i potrzebujących wsparcia. Rozbieżność wiekowa uczestników projektu jest duża, bo najmłodsze dzieci uczęszczające do Świetlicy mają 5 lat, a wychowankowie SOSW włączani do działań maja nawet 24 lata. Projekt „EKOLOGII CZAS” to kolejny rok podejmowania działań ekologicznych. Chcemy poprzez szereg inicjatyw wpłynąć na świadomość i pokazać właściwe wzorce oraz przekonać, że warto angażować się i podejmować wysiłki. Kształtowanie nawet najmniejszych nawyków, takich jak segregowanie i wrzucanie odpadów do pojemników, unikanie zbędnych plastikowych opakowań, używanie papieru z makulatury, dostrzeganie wartości i piękna otaczającej nas flory i fauny, będzie miało wpływ na otaczającą nas przyrodę w przyszłości.

Koordynatorzy projektu:
 Elżbieta Łukasiewicz
 Anna Radoszewska