1% dla organizacji pożytku publicznego

stow1S T O W A R Z Y S Z E N I E
„Mamy Wielkie Serca”
99 – 140 ŚWINICE WARCKIE,  ul. T. Kościuszki 14
tel./fax (063) 288 11 07 lub 288 11 06
Świnice Warckie, grudzień 2009 r.

Szanowna Pani, Szanowny Panie

Ruszyła kampania „1% dla organizacji pożytku publicznego” – pozostaje kwestia wyboru – która z organizacji pozarządowych otrzyma moje „małe, wielkie wsparcie”.  
Stąd też zwracamy się do Pana/ Pani z apelem poinformowania swoich pracowników, znajomych ,przyjaciół o tej kampanii dla Stowarzyszenia „Mamy Wielkie Serca”.
Zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dn. 24.04.2003 roku /Dz. Ust. Nr. 96 poz. 873/ od 2005 roku możemy decydować jak zostanie wydatkowany 1%  z naszego podatku.
W 2010 roku  obowiązujące przepisy pozwalają  na przekazywanie  1% podatku dochodowego od osób fizycznych dla organizacji pożytku publicznego.
Kto może przekazać 1% podatku organizacjom? 
·         podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych,
·         podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
·         podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.                                       
1. Wybrać organizację pożytku publicznego, której chcemy przekazać 1%.
 2. Wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym
 (PIT- 36, PIT- 37 lub PIT- 28).
W zeznaniu podajemy nazwę organizacji oraz numer jej wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Np. Stowarzyszenie Mamy Wielkie Serca w Świnicach Warckich Nr-  KRS  0000003847
3. Pieniądze- 1% podatku należnego – na konto wybranej organizacji przekaże Urząd Skarbowy w terminie do 3 miesięcy.
Przekazując 1% dla Stowarzyszenia „Mamy Wielkie Serca” sprawi Pan/ Pani, że możemy realizować cele statutowe  Stowarzyszenia. Jesteśmy jedyną taką organizacją na terenie Gminy Świnice Warckie, Powiat Łęczycki. Mamy szeroką ofertę. Opiekujemy się wychowankami ze Specjalnego Ośrodka szkolno wychowawczego im. J. Tuwima  w Stemplewie
      Naszym celem jest m.in.: Skupienie lokalnego społeczeństwa wokół idei spraw publicznych,  a zwłaszcza rozwoju i promocji placówki kształcenia specjalnego w Stemplewie, Działanie na rzez osób niepełnosprawnych, upowszechnianie i ochrona praw osób niepełnosprawnych, działania na rzecz ich integracji społecznej, Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych i osób mających szczególnie trudną sytuację życiową, na rzecz edukacji, oświaty, rehabilitacji, opieki, wychowania       i profilaktyki, Prowadzenie edukacji społecznej i działalności wspierającej oświatę, kulturę, ochronę środowiska, ekologię, ochronę i promocję zdrowia oraz profilaktykę, sportu i rekreacji,
 
Dlatego warto przekazać nam swój 1%
 
A może ktoś spośród Pana/ Pani znajomych chciałby przekazać Stowarzyszeniu 1% swojego podatku?  WARTO POWIEDZIEĆ O NAS INNYM.

Dziękujemy za Pani, Pana pomoc. Pozdrawiamy serdecznie.   
W imieniu członków Stowarzyszenia i Zarządu
Andrzej Zielonka
Prezes Stowarzyszenia


KRS  0000003847       
NIP  775 – 23 – 36 – 775       
REGON  472872935 , e-mail: wielkieserca@poczta.onet.pl
Więcej przeczytasz na stronie internetowej  www.serca.org.pl
Wpłaty dokona za Ciebie Urząd Skarbowy na  nasze konto w Banku Spółdzielczym w Poddębicach o/ Uniejów nr   51 9263 0000 2009 4360 2002 0001