15 lat Stowarzyszenie Mamy Wielkie Serca w Stemplewie

Sięgnijmy do historii… Mała miejscowość w województwie łódzkim. W samym środku wsi Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla dzieci niepełnosprawnych. Pojawia się potrzeba szerszego zaistnienia placówki, pomysły na jej rozwój, promocję i wyjście do środowiska…
Stowarzyszenie “Mamy Wielkie Serca ” powstało w 2001 roku dzięki grupie aktywnych i zaangażowanych społecznie pracowników Ośrodka w Stemplewie. Komitet założycielski stanowili Andrzej Zielonka, pełniący od początku aż do dnia dzisiejszego funkcję prezesa, oraz Jolanta Chmielecka, Anna Bryzgalska, Bogumił Zielonka i Walentyna Wawrzyniak. Pierwsze spotkanie założycielskie odbyło się 2 stycznia 2001 roku, a 23 marca tego roku Stowarzyszenie uzyskało wpis do Krajowego Rejestru Sądowego Stowarzyszeń. Stowarzyszenie „Mamy Wielkie Serca” jest organizacją pożytku publicznego od 2004roku. Należy do Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego.
Swoje działania rozpoczęło od wspierania osób niepełnosprawnych oraz placówki kształcenia specjalnego w Stemplewie, ich integracji społecznej i wyrównywania szans, ale szybko rozszerzyło swoje cele i skierowało je do wszystkich osób wykluczonych społecznie, a w szczególności dzieci i młodzieży. Rozpoczęło również edukację społeczną, profilaktyczną, działania oświatowe obejmujące coraz szersze grupy odbiorców, promocję i krzewienie kultury, sportu i turystyki. Stowarzyszenie aktywizuje lokalną społeczność i skupia wokół spraw publicznych. Podejmuje liczne kwestie związane z ekologią i ochroną środowiska, a także od lat wspiera i promuje ruch harcerski. Liczba członków po 15 latach działania wynosi 175 osób i nieustanne ulega zmianie. Wzrasta również liczba przyjaciół i sympatyków Stowarzyszenia, a ilości inicjatyw i projektów nie sposób zliczyć.
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Stemplewie dzięki rzeczowemu i finansowemu wsparciu Stowarzyszenia ma świetną bazę i ofertę edukacyjną, rehabilitacyjną oraz systematycznie poprawia warunki życia swoich podopiecznych. W ośrodku dużą część swojego życia spędzają wychowankowie z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, niepełnosprawnościami sprzężonymi. Są maluchy w przedszkolu, uczniowie wszystkich etapów nauki szkolnej, mieszkańcy internatu. Stowarzyszenie dzięki pozyskanym funduszom, realizowanym projektom pomaga w zakupie pomocy edukacyjnych, nowoczesnego sprzętu multimedialnego, materiałów warsztatowych, w wyposażaniu pracowni artystycznych, zawodowych i rewalidacyjnych. Stowarzyszenie sięga również po środki unijne skierowane na rozwój oświaty i wyrównywanie szans edukacyjnych, starając się, aby oferta placówki w Stemplewie była zgodna z najnowszymi trendami edukacyjnymi, w których często kluczową rolę odgrywają nowoczesne technologie. Dzięki projektom w placówce ciągle coś się dzieje, realizowane są dodatkowe zajęcia edukacyjne, zajęcia pozalekcyjne, warsztaty artystyczne, ekologiczne, zawody sportowe. Nie ma czasu na nudę, samotność, a każde dziecko ma szansę na pokazanie swoich mocnych i dobrych stron oraz akceptacje społeczną. Stowarzyszenie jest współorganizatorem imprez ośrodkowych, szkolnych i międzyszkolnych. Dzieci i młodzież spotykają się z rówieśnikami z innych szkół, ośrodków i placówek z terenu nie tylko województwa łódzkiego. Wspólnie bawiąc się –uczą – podczas turniejów wiedzowych, sprawnościowych, artystycznych, takich jak Rambit, Nie Panikuj Ratuj!, Dni Sadów i Jabłka, Mityngów w Biegach Przełajowych, Festiwalach Piosenki Zuchowej i Harcerskiej, Przeglądów Tanecznych, Zlotów Osób Niepełnosprawnych. Należy przede wszystkim wspomnieć o Ogólnopolskich Zlotach Nieprzetartego Szlaku ZHP organizowanych już od blisko 30 lat, podczas których przez cztery dni młodzież niepełnosprawna z całej Polski uczy się życia harcerskiego na bazie obozowiska w Stemplewie i realizuje projekty opracowane przez członków Stowarzyszenia. Wielki plan, wielki wysiłek i ogromna satysfakcja, gdy niepełnosprawni uczestnicy uśmiechem, rysunkiem i własnym zaangażowaniem wyrażają swoją wdzięczność. Jednym słowem – „wielkie serca”! Stowarzyszenie pozyskuje środki i organizuje wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i młodzieży z terenu gminy i powiatu oraz powiatów sąsiednich. Są to formy wyjazdowe nad morze, nad jeziora, w góry. Jest również organizatorem form krótkich typu ferie zimowe i półkolonie letnie dla młodych mieszkańców gminy. Wszystkie te działania i pełnią również funkcję integracyjną – łączą różne środowiska, osoby zdrowe i niepełnosprawne, likwidują bariery i stereotypy myślowe oraz niwelują lęki przed innością. Pokazują, że mamy takie same potrzeby, marzymy o podobnych rzeczach i każdy z nas potrzebuje czasem wsparcia i pomocy, a wielu z nas ma ogromny potencjał do pomagania innym.
Stowarzyszenie jest również organizatorem letnich turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych. Przy Stowarzyszeniu działa od ponad 10 lat Środowiskowa Świetlica Integracyjna „Razem” dla grupy młodych mieszkańców Stemplewa i okolic. Kolejne grupy dzieci i młodzieży spotykają się na bezpiecznych i atrakcyjnych zajęciach popołudniowych. Jest posiłek, odrabianie lekcji, pomoc w nauce, koła i kluby artystyczne i sportowe. Są wyjazdy, spotkania z kulturą, nauką i sztuką. W tej świetlicy wyrosły kolejne pokolenia wolontariuszy oraz kolejne pokolenia dzieci, które swoim rodzicom przekazały akceptację placówki specjalnej i jej podopiecznych. Nasza organizacja od początku wychodziła do społeczności lokalnej, ale przełamywanie barier trochę trwało. Zaczynaliśmy od dzieci i poprzez nie trafialiśmy do rodziców. Były i są Wigilie Integracyjne, akcje Paczka Świąteczna, Zostań Świętym Mikołajem, otwarte dla społeczności lokalnej dni i imprezy kulturalne na Zlotach NS ZHP, akcje Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, współpraca ze szkołami, organizacjami i samorządem, dary rzeczowe dla podopiecznych opieki społecznej. Obecnie największe systematyczne działania środowiskowe, których współorganizatorem jest Stowarzyszenie „Mamy Wielkie Serca” to Integracyjny Festiwal Pieśni ku czci Św. Faustyny w Świnicach Warckich „Miłosierne Nutki , Gminny Dzień Rodziny i promocja najaktywniejszych ludzi gminy w konkursie Człowiek Roku Gminy Świnice Warckie oraz Młodzieżowy Wolontariusz Roku. Wielkie akcje, które z maleńkich działań potoczyły się jak lawina, to m.in „Odkręcam Zbieram Pomagam – zbieramy nakrętki” na zakup sprzętu rehabilitacyjnego.
Wszystkie działania i projekty nie byłyby możliwe bez ludzi, ich zaangażowania, pasji i poświęcenia. Stowarzyszenie opiera swoją pracę przede wszystkim na wolontariacie, życzliwości ludzkiej i wielkim sercu przyjaciół. Dziękujemy wszystkim, którzy swoją pracą, darami, przekazanym 1% , dobrym słowem przyczynili się do realizacji naszych celów statutowych. Duży nacisk kładziemy na promocję naszych działań, dlatego zapraszamy na stronę internetową www.serca.org.pl, do śledzenia aktualności na portalach społecznościowych Stowarzyszenia i Ośrodka w Stemplewie oraz czytania kwartalnika „Nasza Gazeta”.
Mamy również nasze małe sukcesy: Stowarzyszenie zostało uhonorowane w 2010 Srebrną Odznaką Zasłużonych dla Chorągwi Łódzkiej ZHP. W dniu 1 czerwca 2008 roku otrzymało medal Serce Dziecku. W grudniu 2014 roku otrzymaliśmy nagrodę II stopnia w kategorii: organizacja pozarządowa „Eko Aktywni”. Otrzymaliśmy statuetkę oraz nagrodę finansową.
Wszystkich chętnych, aktywnych, wrażliwych na los drugiego człowieka zapraszamy do współpracy. Chcemy kontynuować dobre działania, wspierać najsłabszych, usuwać bariery i stereotypy, realizować marzenia o lepszym świecie, gdzie każdy ma swoje miejsce i szansę na rozwój.
Poznaj nas, działaj z nami , podaruj nam 1% podatku KRS 0000003847.
Autor artykułu: Anna Bryzgalska