29 FESTIWAL HUFCA ZHP UNIEJÓW W STEMPLEWIE ZA NAMI

19 maja 2022 roku w Zespole Placówek Edukacyjno- Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie odbyły się przesłuchania 29 Hufcowego Festiwalu Piosenki Zuchowej i Harcerskiej. Organizatorami festiwalu byli: V Szczep Drużyn Nieprzetartego Szlaku ZHP w Stemplewie, Komenda Hufca ZHP Uniejów, Stowarzyszenie „Mamy Wielkie Serca” w Stemplewie, Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie, Starostwo Powiatu Łęczyckiego, Urząd Miasta Uniejów. Festiwal swą obecnością zaszczyciła dyrekcja placówki – gospodarze spotkania: hm. Andrzej Zielonka – Dyrektor, Pani Dominika Jankowska – Wicedyrektor, Pan Piotr Wawrzyniak – Kierownik Internatu. Tegoroczne cele, festiwalu to:  rozpowszechnianie dorobku artystycznego gromad, drużyn, solistów oraz zespołów wokalnych, popularyzacja piosenek harcersko-turystycznych, promowanie środowisk i indywidualnych talentów, kontynuacja spotkań festiwalowych w Stemplewie, wymiana doświadczeń pomiędzy środowiskami, wspaniała zabawa, atrakcyjny i czynny wypoczynek.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała Komisja Artystyczna w składzie: Maksymilian Milczarek  – przewodniczący, Pani Beata  Starzyńska – członek,  pwd Kondrad Bączek  –  członek, która po wysłuchaniu: 2 solistek w kategorii szkół specjalnych przyznała I miejsce Oliwii S. i II miejsce Natalii L. Swój talent zaprezentował jeden solista w kategorii szkól podstawowych Kacper K.  W kategorii zuchowej/ uczestnicy 6-10 lat wystąpiło 2 solistów i 3 zespoły. Wśród nich komisja wyłoniła laureatów: soliści, I miejsce – Amelia W., 4 Gromada Zuchowa „Wilamowskie Skrzaty” z Wilamowa, II miejsce – Maja P., I Gromada Zuchowa „Leśne Ludki” z Wielenina, zespoły: I miejsce – 4 Gromada Zuchowa „Wilamowskie Skrzaty” z Wilamowa, II miejsce – 3 Gromada Zuchowa „Krasnonutki” z Uniejowa, 3 miejsce – I Gromada Zuchowa „Leśne Ludki” z Wielenina, w kategorii harcerskiej/uczestnicy 10-13 lat po wysłuchaniu 2 solistów i 2 zespołów komisja wyłoniła laureatów: soliści I miejsce – Eliza W.  2 DH „Błękitna 12” z Uniejowa, II miejsce – Agnieszka B., 7 DH „Wilamowskie Orły” z Wilamowa,  zespoły: I miejsce – 7 DH „Wilamowskie Orły” z Wilamowa, II miejsce – 2 DH „Błękitna 12” z Uniejowa. W kategorii wędrowniczej zaprezentowała się jedna drużyna ALIKWOTY z Uniejowa.

Wszyscy uczestnicy festiwalu otrzymali pamiątkowe znaczki, dyplomy, nagrody rzeczowe oraz opaski survivalowe. Miłą tradycją festiwalu jest nagroda Dyrektora ZPEWiR w Stemplewie – Pana Andrzeja Zielonki dla najmłodszego uczestnika. Tym razem trafiła do 7 letniego Dawida – zucha z Uniejowa. Cudowny nastój towarzyszący przesłuchaniom udzielił się nie tylko uczestnikom ale także instruktorom. W imieniu organizatorów imprezy dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnej organizacji 29 Hufcowego Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Zuchowej w Stemplewie. 

FOTO