30 lat minęło! Jubileuszowy XXX Zlot Drużyn Nieprzetartego Szlaku ZHP w Stemplewie

W dniach 25 – 28 maja 2017r. na bazie Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie odbył się jubileuszowy XXX Zlot Drużyn Nieprzetartego Szlaku ZHP w Stemplewie. Tradycją stało się, że ta majowa impreza przyciąga drużyny „NS” z terenu całej Polski. W tym roku stawiło się 33 drużyny. Tegoroczny zlot był szczególny, bo trzydziesty, dlatego stał się okazją do podsumowań, podziękowań i zebrania nowych planów na przyszłość. Komendantem zlotu był druh pwd. Bogumił Zielonka. Patronat honorowy nad imprezą objęli: Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau, Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień, Starosta Powiatu Łęczyckiego Wojciech Zdziarski i Wójt Gminy Świnice Warckie Krzysztof Próchniewicz. Patronat medialny: TVP Łódź, Dziennik Łódzki, Radio Łódź i Nasza Gazeta. Organizatorzy przygotowali dla uczestników wiele niespodzianek i atrakcji.
Zlot rozpoczął się w czwartkowe popołudnie od uroczystego apelu inauguracyjnego, na którym gościły władze naczelne ZHP – naczelnik ZHP hm. Małgorzata Sinica oraz Kierownik Wydziału Nieprzetartego Szlaku GK ZHP- hm. Dorota Kołakowska. W gronie gości był również Dyrektor Oddziału Łódzkiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pan Władysław Skwarka, stawiły się władze powiatowe – Starosta Powiatu Łęczyckiego pan Wojciech Zdziarski, Sekretarz Powiatu Łęczyckiego pan Ireneusz Barański, Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej Starostwa Łęczyckiego pan Edward Banasik, gościły także władze samorządowe, przedstawiciele policji , organizacji społecznych i szkół.
Jubileusze są wspaniałą okazja do wspomnień, podsumowań oraz podziękowań ludziom o dobrych sercach, dla których zadowolenie i radość dziecka z przeżywania harcerskiej przygody jest głównym motywatorem do podejmowania działań w tym kierunku. W związku z tym podczas inauguracyjnego apelu zostały wręczone odznaczenia i wyróżnienia. Najwyższe harcerskie wyróżnienie jakim jest Honorowe Wyróżnienie „Niezawodnemu Przyjacielowi” ZHP otrzymał Pan Wojciech Zdziarski – Starosta Powiatu Łęczyckiego.
Złotą Honorową Odznakę Ruchu Przyjaciół Harcerstwa przyznano Panu Jerzemu Kończakowi, Panu Tadeuszowi Bednarkowi oraz Ks. Józefowi Waszakowi i Ks. Marianowi Kilichowskiemu.
Złotą Honorową Odznakę Ruchu Przyjaciół Harcerstwa otrzymał Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Stemplewie, Stowarzyszenie „Mamy Wielkie Serca”, Henter – Przewóz Osób, Teresa i Henryk Pęcherscy, Gospodarstwo Ogrodnicze – Monika Hajduk, „Ins-Bud” Zakład Usługowo-Handlowy, Roman Charuba, Z.P.U.H. „Tomlet”, Piotr Wawrzyniak.
Srebrną Honorową Odznakę Ruchu Przyjaciół Harcerstwa przyznano Panu Edwardowi Banasikowi, Osiedlowemu Klubowi „Korona” z Poznania, Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Świnicach Warckich, Ochotniczej Straży Pożarnej w Stemplewie.
Srebrną Odznakę „Zasłużony dla Chorągwi Łódzkiej ZHP” otrzymali druh pwd. Damian Hync, Pani Agnieszka Dulas, Pan Piotr Wawrzyniak, Pani Dominika Jankowska, Pani Anna Bryzgalska
Stałymi elementami apelu był marsz drużyn na plac apelowy, rozkaz komendanta zlotu, meldunki drużyn, hymn harcerski, wciągnięcie flagi na maszt. Podczas apelu inauguracyjnego Dyrektor ZPEWiR, hm. Andrzej Zielonka podkreślał, że ta wspaniała, harcerska przygoda zaczęła się od 1988r na poziomie chorągwianym, międzychorągwianym, a od 1995 ogólnopolskim i trwa nadal. Zloty miały od samego początku formę prezentacji, zdrowej rywalizacji oraz wspólnej zgodnej zabawy, a nie konkursu o laury i miejsca. Najważniejszy był i jest element wychowawczy, zadowolenie, uśmiech i radość dziecka z przeżywanej harcerskiej przygody. Przez wszystkie lata zlotów uczestnicy zgłębiali tajniki życia harcerskiego jednocześnie ucząc się przezwyciężać własną ułomność, kształcąc charakter, ucząc się zaradności życiowej. Ponadto w ciepłych słowach podziękował wszystkim pracownikom, pionowi administracji, obsługi i gronu pedagogicznemu oraz wychowankom za współpracę i zaangażowanie, dzięki którym praca ta przynosiła zawsze pozytywne efekty.
Wojewoda Łódzki Zbigniwe Rau w liście wystosowanym do organizatorów i uczestników XXX Zlotu Drużyn Nieprzetartego Szlaku ZHP w Stemplewie podkreślał, że przesłanie zawarte w słowach „Prawdziwe szczęście znajdziecie w uszczęśliwianiu innych” uczestnicy i organizatorzy XXX Zlotu Drużyn Nieprzetartego Szlaku wypełniają każdego dnia, a właśnie takie przedsięwzięcia uczą otwartości, przełamywania lęków, gdzie mundur harcerski zaciera wszelkie różnice dzięki czemu wszyscy mogą czuć się równi sobie. Ponadto życzył dalszych sukcesów w integracji z osobami potrzebującymi wsparcia.
Jak na jubileusz przystało, po części oficjalnej był tort dla wszystkich uczestników zlotu oraz przybyłych gości.
Program zlotu jak co roku był niezwykle atrakcyjny, o czym świadczyły uśmiechy i zadowolenie na twarzach harcerzy. Był okazją do sprawdzenia umiejętności, wiedzy i sprawności uczestników. Obrzędowe ognisko harcerskie, gawęda, warty, służba zlotowa, czy prezentacja dorobku drużyn to wielkie przeżycie dla uczestników harcerskiej przygody. Na zlocie nie zabrakło form warsztatowych, m.in.”Techniki na start”, czy „Raz na ludowo”. Warsztaty pobudzały wyobraźnię harcerzy w kierunku różnych technik artystycznych. Podczas warsztatów drużyny samodzielnie wykonywały maskotkę przytulankę, złotą miotłę z butelek PET oraz upominek ze zlotu, czyli breloczek- słoneczko jako symbol NS. Na warsztatach ludowych oprócz wypiekania pysznych podpłomyków i wykonywania laleczki z drewnianej łyżki harcerze robili ludowe korale i bransoletki z glinianych kulek. Dużą atrakcją były występy Zespołu Śpiewaczego „Świniczanki” z Kapelą Ludową, które uświetniły i doskonale wpisały się w ludowy klimat piątkowego popołudnia, gdzie harcerze razem z zespołem śpiewali ludowe piosenki, a nawet tańczyli. Sobotnie przedpołudnie upłynęło pod znakiem zwiadu terenowego „Wszystkie drogi prowadzą do Stemplewa”. Gra terenowa była egzaminem sprawdzającym wiedzę harcerską i umiejętności oraz sprawność fizyczną. Zadaniem drużyn było pokonanie pięciu tras, z których każda liczyła 10,5 km, a wszystkie układały się w pięcioramienną gwiazdę okalającą obozowisko w Stemplewie. Uczestnicy zwiadu pokonywali trasę według otrzymanej mapy, do której musieli utworzyć legendę z ciekawymi punktami wyprawy. Ponadto musieli dotrzeć do informacji oraz zrobić dokumentację fotograficzną z najciekawszych punktów swojej trasy, z czego powstała wystawa fotografii miejscowych perełek. Podczas zwiadu terenowego w ślad za drużynami podążała TVP2, która przeprowadzała wywiady z drużynami, młodzież wypowiadała się na temat tego, co dzieje się ciekawego podczas tegorocznego zlotu. Ale na tym nie koniec atrakcji dla zuchów i harcerzy. Kolejną niespodzianką był pokaz sprzętu oraz przejażdżki motocyklowe z motocyklistami klubu MOTUR Turek. Podsumowania trzydziestu lat zlotów w Stemplewie podjęli się również starsi i młodsi uczestnicy tegorocznego zlotu podczas przeglądu twórczości wszelakiej na wesoło. Pod hasłem „30 lat minęło…” w humorystycznej konwencji tworzyli wiersze, śpiewali piosenki, w których motywem przewodnim było oczywiście 30 lat spotkań harcerskich w Stemplewie. Jedną z milszych niespodzianek dla uczestników były dyskoteki, podczas których do tańca zagrzewał DJ. Dużą atrakcją był wieczorny pokaz sztucznych ogni. Był czas na odpoczynek, rozmowy i śpiew. Harcerze uczestniczyli w sobotniej polowej mszy świętej odprawionej przez księdza Wojciecha Flasińskiego, który w pięknych słowach zwracał się do całej braci harcerskiej. Niedziela była ostatnim dniem zlotu, a jednocześnie czasem pożegnań. Apel, podczas którego uroczyście dokonano podsumowania i pożegnania uczestników zakończył czterodniowy pobyt na XXX Zlocie Nieprzetartego Szlaku w Stemplewie. Impreza z całą pewnością udała się. Uczestnicy wyjeżdżali pełni wrażeń żałując, że rozstają się na rok. Drużyny otrzymały dyplomy i nagrody rzeczowe. Wszyscy wyjeżdżali z nadzieją spotkania się znów za rok. / BBW/

ZDJĘCIA DZIEŃ 1

ZDJĘCIA DZIEŃ 2

ZDJĘCIA DZIEŃ 3

ZDJĘCIA DZIEŃ 4