31 ZLOT DH NS ZHP 2018

XXXI Ogólnopolskim Zlotem Drużyn Nieprzetartego Szlaku ZHP w Stemplewie uczciliśmy
60-lecie Nieprzetartego Szlaku i 100-lecie Niepodległej

Jak stemplewska tradycja nakazuje, co roku harcerze i zuchy Związku Harcerstwa Polskiego w ostatni weekend maja spotykają się na Ogólnopolskim Zlocie Drużyn Nieprzetartego Szlaku ZHP organizowanym na bazie Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie. To już 31. spotkanie! Przybyły do na drużyny z województwa łódzkiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, śląskiego, dolnośląskiego i podkarpackiego. Łącznie 202 harcerzy wraz z opiekunami! Wiele dni przygotowań ze strony organizatorów, wsparcie sponsorów, moc atrakcji i piękna pogoda sprawiły, że ze Stemplewa wszyscy uczestnicy zlotu wyjechali zadowoleni i z uśmiechami na twarzach.
Tegoroczny zlot zorganizowany został dla uczenia 60-lecia Nieprzetartego Szlaku Związku Harcerstwa Polskiego oraz 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Inauguracja harcerskiego spotkania odbyła się 25 maja. Organizatorów i uczestników swoją obecnością zaszczycili: Naczelniczka ZHP hm. Anna Nowosad, Komendantka Chorągwi Łódzkiej ZHP hm. Natalia Patorska-Grzelewska, Kierownik Referatu NS w Komendzie Chorągwi Łódzkiej phm. Anna Kaźmierczak, a także zaproszeni goście: przedstawiciele władz, sponsorzy, wieloletni sympatycy i przyjaciele zlotów. Byli z nami pan Władysław Skwarka – Dyrektor Oddziału Łódzkiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, insp. Paweł Karolak – Komendant Miejskiej Policji w Łodzi, pan Wojciech Zdziarski Starosta Powiatu Łęczyckiego, pan Edward Cymmer – członek zarządu Powiatu Łęczyckiego, podinsp. Zbigniew Gruszczyński – Komendant Powiatowej Policji w Łęczycy, pan Piotr Kuropatwa – wójt gminy Wartkowice, pan Tadeusz Bednarek – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Świnicach Warckich, pan Paweł Wołoszyn – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łęczycy, pan Jerzy Ciechomski – wiceprzewodniczący ZZ Solidarność Kopalni Soli Kłodawa, pan Józef Marciniak – leśniczy Leśnictwa Zbylczyce w Świnicach Warckich, pan Janusz Wywiał – architekt z Koła. Przybyli także obecni i byli dyrektorzy placówek kształcenia specjalnego – pan Jerzy Szymczak, pan Jan Limaszewski, pan Jan Kaźmierczak. Nie zabrakło również czynnych instruktorów ZHP w osobach pwd. Sylwii Wojtczak – Zastępczyni Komendantki Hufca ZHP Uniejów, hm. Mariana Pięgota – Skarbnika Hufca ZHP Uniejów, hm. Bolesława Majewskiego, hm. Andrzeja Przybyły i inni. 
Patronat nad Zlotem objęli Naczelniczka ZHP hm. Anna Nowosad, Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau, Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień, Starosta Powiatu Łęczyckiego Wojciech Zdziarski, Wójt Gminy Świnice Krzysztof Próchniewicz, a także TVP3 ŁÓDŹ, Radio Łódź i Nasza Gazeta.
Jak co roku Zlot wsparli niezawodni sponsorzy: pan Ryszard Andrysiak – właściciel i Prezes Firmy Eltrans z Chorzowa, Bartłomiej Grőbner – Dyrektor K-FLEX Polska Sp. z o. o. w Wieleninie, Starostwo Powiatowe w Łęczycy, Bank Spółdzielczy Poddębice, Bank Spółdzielczy Poddębice Oddział Uniejów, Urząd Miasta Uniejów, Urząd Gminy Wartkowice, Urząd Gminy Świnice Warckie, Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Łęczyckiej, pan Stanisław Katusza, pan Edward Cymmer, pani Monika Hajduk, pan Jan Sobczyński Świnice Warckie, pan Krzysztof Górecki, a także nowi przyjaciele – pan Krzysztof Baras – Firma PHU ROLBUD ze Świnic Warckich.
Miłym akcentem uroczystości otwarcia był prezent przekazany dla dzieci niepełnosprawnych ze ZPEWiR w Stemplewie przez przedstawicieli Zarządu Rejonowego PCK w Łęczycy – prezesa Henryk Wójcika wraz z członami zarządu panem Waldemarem Łukaszewskim oraz panem Tadeuszem Ajnzychardem. Prezentem był trójkołowy rower do rehabilitacji, który biało-czerwonymi barwami pięknie wpisał się w patriotyczny klimat zlotu.
Apel inauguracyjny uświetnił występ Orkiestry Dętej OSP w Stemplewie pod batutą kapelmistrza Grzegorza Stasiaka wraz z członkami Orkiestry ZHP Hufca Uniejów.
Przez trzy dni harcerskiej przygody w Stemplewie (od 25 do 27 maja 2018 r.), podnoszenia sprawności, nawiązywania przyjaźni, rozwijania talentów towarzyszyła harcerzom jakże szlachetna myśl o Niepodległej Ojczyźnie. Zajęcia, zadania i występy artystyczne o tematyce patriotycznej były stałym elementem trzydniowego programu zlotu. Odbył się m.in. kilkugodzinne warsztaty plastyczne „W barwach narodowych” a także zlotowy przegląd twórczości „Piosenka o Polsce”. Podczas wszystkich warsztatów i zajęć pojawiały się akcenty patriotyczne, a nad głowami harcerzy powiewała uroczyście wciągnięta biało czerwona-flaga.
Drugim niezwykle ważnym jubileuszem dla wszystkich harcerzy była 60 rocznica powstania Drużyn Nieprzetartego Szlaku ZHP. Uczczeniu tej ważnej rocznicy poświęcone zostały m.in. wystawa prezentująca rys historyczny na temat Nieprzetartego Szlaku oraz warsztaty twórcze w pierwszym dniu Zlotu – wszystkie drużyny wykonały wspólny napis: 60 LAT NIEPRZETARTEGO SZLAKU, który towarzyszył im do końca zlotu. Jubileuszowi poświęcony był także koncert na harcerską nutę oraz obrzędowe ognisko harcerskie. Z okazji 60-lecia NS Stowarzyszenie „Mamy Wielkie Serca” wraz z Chorągwią Łódzką ZHP oraz Hufcem ZHP Uniejów zorganizowało Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Nasze Nieprzetarte Szlaki”. Wszystkie nadesłane i przekazane prace zostały wystawione podczas apelu inauguracyjnego, budziły podziw i zainteresowane gości i uczestników Zlotu. Komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców i wyróżnionych w kilku kategoriach.
Jak co roku w Stemplewie nie zabrakło stałych elementów obozowego życia: noclegu w namiotach, zbiórek, wart, apeli, pooranej gimnastyki, tradycyjnej mszy polowej w sobotni wieczór, którą odprawił ks. ks. Wojciech Flasiński, proboszcz parafii Chwalborzyce. Oprawę muzyczną mszy świętej zapewnił Zespół Wokalny „Effatha”.
Odbyło się także zaprzysiężenie nowych harcerzy. Cieszymy się szczególnie z faktu, że w V Szczepie Drużyn NS w Stemplewie przybyły dwie nowe druhny, a być może w niedługim czasie powstanie drużyna zuchowa złożona z naszych przedszkolaków.
Dniem pełnym wrażeń i atrakcji podczas Zlotu była niewątpliwe sobota. Harcerze mogli sprawdzić się w manewrach techniczno-obronnych: nauczyć opatrywania ran, wykonywania masażu serca, przenoszenia rannego na noszach. Sprawdzali swoją sprawność fizyczną, a także wiedzę. Mogli przekonać się jak działa maska gazowa oraz pokonać swój własny lęk przechodząc przez namiot pełen dymu! Manewry uatrakcyjnili strażacy z OSP w Świnicach Warckich, którzy uczyli jak trafić do celu wodą ze strażackiego węża. W tym dniu zlot odwiedzili zaprzyjaźnieni motocykliści z grupy MOTUR z Turku, którzy zafundowali wszystkim przejażdżki na motocyklach oraz słodycze. Wcześniej wszyscy harcerze mogli dowoli jeździć na traktorach do koszenia trawy, które udostępnił na cały dzień zlotu jeden ze sponsorów p. Krzysztof Baras. Wrażeń dopełniła wieczorna dyskoteka pod gołym niebem zakończona pokazem sztucznych ogni.
Rozstaliśmy się z harcerzami w niedzienny poranek 27 maja. Zlot dobiegł końca. Pożegnaliśmy się apelem, wręczeniem upominków dla każdego uczestnika, pamiątkowym zdjęciem. Biało-czerwona flaga została opuszczona. Pozostały uśmiechnięte twarze uczestników i satysfakcja organizatorów. Z gorącym harcerskim pozdrowieniem zapraszamy wszystkich za rok, na kolejny, już XXXII Zlot Drużyn Nieprzetartego Szlaku w Stemplewie.

PIĄTEK

SOBOTA

NIEDZIELA