Integracyjne Warsztaty Zlotowe 2015

zlotpfron

Integracyjne Warsztaty Zlotowe „Z kulturą góralską w tle- Stemplew 2015” – to cykliczne spotkanie integracyjne dzieci i młodzieży niepełnosprawnej zrzeszonych w drużynach Nieprzetartego Szlaku ZHP lub przebywających w placówkach, które planują stworzenie takich drużyn. Celem warsztatów jest integracja osób niepełnosprawnych z różnych środowisk, przeżycie w Stemplewie czterech dni harcerskiej przygody, która umożliwi im utrwalenie i rozwój różnorodnych form aktywności oraz zdobycie nowych umiejętności poprzez zajęcia realizowane w warunkach naturalnych – w plenerze. Projekt łączy harcerską przygodę z wielkim sprawdzianem samodzielności (życie pod namiotem, polowe warunki spożywania posiłków, warsztaty sprawnościowe, twórcze i wiedzowe, prezentowanie osiągnięć swoich drużyn, rozszerzanie zainteresowań, poznawanie nowych form aktywności i integrację społeczną). Podczas zlotu zajęcia i warsztaty będą tak zorganizowane, aby uczyły najważniejszych rzeczy: aktywności społecznej, twórczej, sportowej, samodzielności, współpracy, umiejętnej komunikacji z rówieśnikami i dorosłymi w różnych sytuacjach, odpowiedzialności i prezentowania osiągnięć.
W tym roku planujemy jako tło do całości projektu poznawanie kultury góralskiej w różnych jej przejawach.
Każdy dzień będzie miał swoje hasło związane z kulturą góralską. Będzie pionierka i kwaterunek, prezentacje i ozdoby namiotów w stylu góralskim, warsztaty twórcze i spotkania z kulturą góralską; dzień sprawnościowo wiedzowy z różnorodnymi zadaniami oraz rozgrywki z przymrużeniem oka „Cepry i górale”; dzień podsumowań, prezentacji osiągnięć i efektów pracy twórczej;
Organizacja spotkania integracyjnego osób niepełnosprawnych z różnych środowisk w formie ogólnopolskich warsztatów harcerskich odpowiada na potrzeby bezpośrednich odbiorców, którymi są osoby niepełnosprawne z małych środowisk przebywające w placówkach i mające utrudniony kontakt społeczny, problemy z wchodzeniem w środowisko, oraz aktywnym włączaniem się w życie społeczne.
Udział w zlocie drużyn z regionów górskich wzbogaci spotkania z kulturą góralską i może stanowić zaczyn pod następne hasła warsztatów zlotowych i prezentacje innych regionów. Integracyjne spotkania zlotowe są dobrymi praktykami – rozwiązaniem, które pozwala na stworzenie różnych sytuacji zadaniowych i społecznych, umożliwiających osobom niepełnosprawnym wykazanie się swoimi umiejętnościami, sprawdzenie ich i nabranie odwagi do podejmowania aktywności.
Zlot zakłada wypracowanie, przetestowanie i upowszechnienie najlepszych sposobów aktywizacji i integracji osób niepełnosprawnych oraz prezentacje i promocje różnych środowisk harcerskich, metod pracy harcerskiej z osobami niepełnosprawnymi i efektów tej pracy. Na warsztatach będą wystawy prac osób niepełnosprawnych, prezentacje kulturalne uczestników i profesjonalistów.

Wszystkie te działania możliwe są dzięki dofinansowaniu ze środków PFRON pozyskanych przez Stowarzyszenie „Mamy Wielkie Serca „ na ten cel i zaangażowaniu oraz wysiłkowi olbrzymiej grupy ludzi -członków Stowarzyszenia i przyjaciół oraz instruktorów harcerskich i harcerzy z SOSW w Stemplewie.
Prace ruszyły pełną para –bo przecież obok ważnych formalnie spraw trzeba przygotować obozowisko. A będzie aż 30 drużyn z opiekunami , wielu gości i wiele wydarzeń . Wszystko trzeba przygotować i zabezpieczyć . Pracują już kwatermistrzowie ze swoimi drużynami. Przygotowują się drużyny gastronomiczne , ruszyły pełną parą prace porządkowe, zakupy .
Takie przedsięwzięcie wymaga współpracy , odpowiedzialności i dobrego planowania.
Mamy nadzieję, iż pogoda dopisze –bo BĘDZIE SIĘ DZIAŁO ….ZAPRASZAMY !