HISTORIA
Stowarzyszenie “Mamy Wielkie Serca ” jest pozarządową organizacją pożytku publicznego. Działalność oparta jest o społeczną pracę członków. Na jego czele stoi prezes Pan Andrzej Zielonka. Powstało z inicjatywy pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego im. J. Tuwima poprzez – Komitet Założycielski w osobach: Andrzej Zielonka, Jolanta Chmielecka, Anna Bryzgalska, Bogumił Zielonka, Walentyna Wawrzyniak. Pierwsze spotkanie odbyło się w 2 stycznia 2001 roku, na które przyszły osoby, którym los osób niepełnosprawnych oraz działania na rzecz społeczności Gminy Świnice Warckie, a także rozwój placówki w Stemplewie były bliskie. W dniu 21.08.2001 roku otrzymano Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego Stowarzyszeń, przez Sąd Rejonowy XX Wydział Gospodarczy w Łodzi. Współpracujemy z wieloma stowarzyszeniami, fundacjami, towarzystwami m.in. z Fundacją “Dar Serca”, “Fundacją “Podaruj Serce Innym”, PTTK w Łęczycy oraz innymi lokalnymi organizacjami społecznymi. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
CELE
Za główne cele Stowarzyszenia m.in. postawiło sobie działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, edukacji społecznej, oświaty, kultury, ochrony środowiska, ekologii, sportu, turystyki, profilaktyki oraz skupianie lokalnego środowiska wokół spraw publicznych, a zwłaszcza rozwoju i promocji placówki kształcenia specjalnego w Stemplewie.
HONOROWE CZŁONKOWSTWO
Nadaje Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która szczególnie zasłużyła się swoją działalnością na rzecz Stowarzyszenia, gminy.
Członkowstwo honorowe uzyskali:
 • Pan Ryszard Andrysiak, prezes i właściciel firmy ELTRANS z Chorzowa, dystrybutor krajowych producentów kabli, opraw i osprzętu elektroenergetycznego, za szczególnie zasłużoną działalność na rzecz Stowarzyszenia, placówki stemplewskiej, osób niepełnosprawnych, a także działalność na rzecz gminy. (13.10.2001 roku);
 • Pan Stanisław Olas, w dowód uznania za szczególny wkład w rozwój gminy i Stowarzyszenia “Mamy Wielkie Serca” , placówki w Stemplewie ( IV Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, 28 stycznia 2005 roku)
JESTEŚMY CZŁONKAMI
 • Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego
 • Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych w Warszawie
NASZA OFERTA CO ROBIMY? NAJBARDZIEJ ROZPOZNAWALNE PROJEKTY STOWARZYSZENIA
Stowarzyszenie uprawnione jest do organizowania turnusów ogólnousprawniającyc z programem rekreacyjno – wypoczynkowym dla osób:
 • z upośledzeniem umysłowym
 • z dysfunkcją narządu ruchu z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
 • Posiada wpis do rejestru organizatorów turnusów Wojewody Łódzkiego
Oferujemy m.in. następujące zabiegi rehabilitacyjne:
 • hipoterapię
 • hydroterapię
 • masaż suchy, klasycznykąpiele w jacuzzi
 • zajęcia z logopedą, psychologiem, pedagogiem
 • kinezyterapię
 • zajęcia z rewalidacji indywidualnej
AKCJA LATO proponujemy, co roku bogatą ofertę wypoczynku i rekreacji skierowaną do dzieci i młodzieży:
 • nad morzem
 • w górach
 • nad jeziorami
SZKOLENIA dla nauczycieli i kadry kierowniczej oświaty
Organizujemy wspólnie z Kuratorium Oświaty w Łodzi, Koninie i Zakładem Doskonalenia Zawodowego CKU w Kutnie. Wykładowcy to specjaliści z wieloletnim doświadczeniem, którzy służą pomocą i doradztwem w zależności od potrzeb naszego Klienta.
WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY dzięki nam zagrała w Świnicach Warckich i na terenie gminy. Gramy od X Finału. Zawsze organizujemy imprezy towarzyszące, które przyciągają z roku na rok coraz więcej zainteresowanych.  Jak zawsze wspieramy, tych, którzy potrzebują pomocy. W Finale na ulice rusza coraz więcej wolontariuszy. Są wśród nich uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjów.                     Dzielnie wpierają nas strażacy.
BALE SYLWESTROWE kuszą niepowtarzalną atmosferą. Zapewniamy:
 • niezapomnianą, dobrą i tanią zabawę z profesjonalnym zespołem
 • wykwintne menu
 • liczne pokazy, konkursy i niespodzianki
 • pokaz sztucznych ogni
To wszystko z pięknym wystrojem sali tworzy jedyną w swoim rodzaju atmosferę tej wyjątkowej nocy w roku.
ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA
Rozpoczęła swoją działalność 2 października 2004 roku. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku, w godzinach 12:00 – 18:00. Jest placówką ogólnie dostępną dla wszystkich chętnych dzieci i młodzieży z terenu gminy, które chcą z nami twórczo  i przyjemnie spędzić czas. Zajęcia prowadzone są metodą różnych technik. Dziecko, które potrzebuje fachowej pomocy i opieki specjalistycznej zgłosić się może z rodzicami/ prawnymi opiekunami do: logopedy, pedagoga i psychologa oraz terapeuty, którzy udzielą fachowej rady.
Oferta zajęć jest bardzo bogata:
 • Twórczy Klub Młodzieżowy
 • pedagogika zabawy
 • techniki szkolne
 • zajęcia sportowe
 • masaż leczniczy
 • warsztaty plastyczne
 • nauka języka obcego
 • zajęcia turystyczno-krajoznawcze
 • pomoc w odrabianiu prac domowych
 • fachowe doradztwo psychologa i pedagoga, logopedy
WYDAJEMY KWARTALNIK “NASZA GAZETA”
Z czytelnikami spotykamy się raz na kwartał. W kolejnych numerach poruszane są aktualne tematy z życia Stowarzyszenia, gminy . Chcemy dotrzeć z informacją do licznych czytelników. Coraz więcej osób chce z nami współpracować. Odpowiadamy na ich sugestie, pomysły i uwagi wzbogacając nasz kwartalnik. Pragniemy propagować działania na rzecz dzieci i młodzieży z terenu gminy i osób niepełnosprawnych. Informujemy o podejmowanych przez nas inicjatywach. Udzielamy fachowych porad. Obecnie nakład wynosi 500 egzemplarzy. Wydaliśmy numer specjalny poświęcony 100 rocznicy Urodzin i Chrztu św. Siostry Faustyny, dochód z jego sprzedaży przeznaczyliśmy na rozbudowę sanktuarium w Świnicach Warckich. Pierwszy numer ukazał się w 2004 roku.
ORGANIZUJEMY KONKURS “CZŁOWIEK ROKU GMINY ŚWINICE WARCKIE”
Kto zasługuje na miano Człowieka Roku? Konkurs służy uhonorowaniu działań osób, które przyczyniają się do promowania Gminy Świnice Warckie lub tworzą nowe miejsca pracy likwidując bezrobocie. Tytuły przyznawane są w następujących kategoriach: dobroczyńca, samorządowiec, przedsiębiorca i społecznik – działacz.
ALE TO NIE WSZYSTKO
 • Prowadzimy i organizujemy liczne imprezy integracyjne, środowiskowe o charakterze lokalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim.
 • Jesteśmy inicjatorem wielu przedsięwzięć społecznych.
 • działa zespół śpiewaczy “Świniczanki” z kapelą ludową
 • prowadzimy akcję “Pomoc świąteczna”- paczka dla najbiedniejszych dzieci
 • organizujemy wigilie w Ośrodku w Stemplewie i integracyjną w świetlicy środowiskowej
 • współorganizujemy wiele imprez m.in.: Olimpiady Specjalne, Wojewódzkie Święto Pieczonego Ziemniaka, Zawody Strzeleckie Koła LOK
 • organizujemy ogólnopolskie konkursy plastyczne i wiedzowe np. “Europa moich marzeń”,“Z ekologią na ty”
 • organizujemy imprezy integracyjne: Ogólnopolskie Zloty Drużyn Harcerskich “Nieprzetartego Szlaku”,
 • turnieje wiedzowe “Rambit”, Festiwale Piosenki Zuchowej i Harcerskiej Hufca ZHP Uniejów, Dni Sadów i Jabłka, Mityngi w Biegach Przełajowych
 • Ogólnopolskie warsztaty ratownictwa medycznego „Nie Panikuj Ratuj”
ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH DO WSPÓŁPRACY Z NAMI.
ZYSKUJĄC TWOJE WSPARCIE MOŻEMY ZROBIĆ JESZCZE WIĘCEJ DOBREGO DLA TYCH, KTÓRZY POTRZEBUJĄ POMOCY.