BARWY PRZYJAŹNI W STEMPLEWIE

12 maja już czwarty raz SOSW w Stemplewie gościł na imprezie integracyjnej młodzież niepełnosprawną intelektualnie i fizycznie ze specjalnych ośrodków, klas integracyjnych oraz zdrowych rówieśników ze szkół podstawowych i gimnazjów regionu łódzkiego. Celem spotkania było zainteresowanie środowiska problemami osób niepełnosprawnych, promocja Ośrodka, szczególnie jego bazy rehabilitacyjnej, bogatej oferty programowej oraz działalności Stowarzyszenia „Mamy Wielkie Serca” w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych. Projekt miał też ważny walor wychowawczy. Pomógł zdrowym dzieciom zrozumieć, że niezależnie od sprawności, należy szanować godność każdego człowieka, a niepełnosprawnym – wzmocnić pewność siebie i wiarę we własne możliwości.  Z tej racji spotkanie odbyło się pod hasłem BARWY PRZYJAŹNI. Mottem wspólnego działania były słowa błogosławionego Papieża Jana Pawła II: „Różnymi drogami biegnie życie ludzkie, ale wszyscy szukają akceptacji, szczęścia i przyjaźni”. Realizacja przedsięwzięcia mogła mieć miejsce dzięki środkom finansowym pozyskanym  z RCPS w Łodzi a także Stowarzyszenia „Mamy Wielkie Serca” w Świnicach Wartkich, które było współorganizatorem spotkania. Imprezę przygotowało i przeprowadziło Koło Biblijne wraz z Twórczym Klubem Młodzieżowym Przystań pod kierunkiem instruktorów: Beaty Maciejewskiej, Jolanty Wawrzyniak, Piotra Wawrzyniaka oraz przy wsparciu grona pedagogicznego.
Beata Maciejewska