PFRON – Wsparcie w formie hydroterapii

Wsparciem w formie hydroterapii objętych jest 8 osób, w wymiarze 1h/ tydzień/osobę. Terapia prowadzona jest indywidualnie przez 1 specjalistę – hydroterapeutę. Na podstawie przeprowadzonej diagnozy wstępnej opracowane zostały Indywidualne Plany …

Lepsze Jutro | Start projektu PFRON

Wychodząc naprzeciw  potrzebom osób niepełnosprawnych oraz ich rodziców, Stowarzyszenie „Mamy Wielkie Serca” w Stemplewie dzięki  Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będzie realizowało projekt  pn. „Lepsze jutro”. Projekt ten, jest projektem wieloletnim …