Droga do sprawności – informacja o projekcie

Z uwagi na liczne zaburzenia rozwoju, coraz częściej obserwowane wśród młodych ludzi, małą liczbę godzin zajęć ruchowych i korekcyjnych w szkołach, brak dostępu do różnych form rehabilitacyjnych wynikających z możliwości finansowych rodziców, Stowarzyszenie „Mamy Wielkie Serca” w Stemplewie dzięki Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje projekt „Droga do sprawności”. Projekt jest projektem wieloletnim o charakterze regionalnym, planowanym do realizacji w okresie od 01.04.2019 roku do 31.03.2021 roku. Uczestnicy zadania zostaną objęci terapiami z zakresu Hipoterapii, Hydroterapii, Gimnastyki korekcyjnej, Terapii polisensorycznej oraz Masażu klasycznego. Są dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym do lat 18, które posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Są to deficyty neurologiczne, ortopedyczne oraz natury psychicznej i społecznej.

Zajęcia realizowane będą pięć dni w tygodniu dla dwudziestu czterech uczestników. Każdy z nich objęty jest dwiema formami wsparcia, które zostały dostosowane do ich zaburzeń na podstawie indywidualnych planów pracy, stworzonych przez terapeutów. Zajęcia odbywają się na terenie Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie.

Podstawowym celem wszystkich zajęć jest oczywiście rozwój oraz wzmocnienie zaburzonych funkcji, poprawa koordynacji wzrokowo ruchowej, zwiększenie orientacji przestrzennej, zwiększenie wydolności organizmu, usprawnianie funkcjonowania układu nerwowego, a w tym wrażliwości dotykowej, słuchowej i wzrokowej oraz zmniejszenie napięcia emocjonalnego. Zajęcia mają doprowadzić do tego, aby poziom funkcjonowania uczestnika był jak najlepszy. Terapia ma za zadanie również zapobiegać pogłębianiu się ich deficytów oraz pojawianiu się kolejnych zaburzeń. Podczas prowadzonych zajęć u uczestników projektu przewidywany jest wzrost sprawności fizycznej, zwiększenie samodzielności, które ma duży wpływ na dalsze funkcjonowanie w społeczeństwie oraz poprawę samopoczucia.

Prowadzone terapie będą odbywać się w przyjaznym otoczeniu, będą dużym bodźcem pozytywnej energii. W trakcie zajęć beneficjent będzie na bieżąco poddawany ocenie specjalistów. Sprawdzać będą oni, czy zajęcia wpływają na uczestnika zgodnie z założeniami, a w razie potrzeby dokonywane będą modyfikacje wcześniej opracowanego planu. Stale planowane będą także kolejne działania. Wszystko to będzie miało na celu jak największe usprawnienie funkcjonowania dziecka.