Drogie Koleżanki i Koledzy, Przyjaciele!

Drogie Koleżanki i Koledzy, Przyjaciele!
 

Początek roku to okres rozliczeń podatników z Urzędem Skarbowym za poprzedni rok. W związku z tym Zarząd Stowarzyszenia  „Mamy Wielkie Serca” zwraca się do członków stowarzyszenia  z prośbą o przekazanie 1% podatku oraz rozpropagowanie  w swoim środowisku idei przekazania 1% podatku dochodowego na działalność naszego stowarzyszenia.

1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego w 2013 roku mogą przekazać:
•   podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych
•   podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, (rozliczają się do 31 stycznia)
•   podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający  z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.
1% mogą przekazać również emeryci, pod warunkiem jednak, że samodzielnie wypełnią PIT-37 i zrezygnują z pomocy ZUS w tym zakresie. 
Podobna zasada dotyczy osób, które są rozliczane przez pracodawcę.
Podstawowe zasady przekazywania 1% w 2013 roku:
•  podatnik wskazuje Organizację Pożytku Publicznego i kwotę 1% w zeznaniu podatkowym (PIT), uwaga! nie ma możliwości bezpośredniej samodzielnej wpłaty 1%;
•   w jednym formularzu PIT podatnik może przekazać odpis 1% tylko dla jednej organizacji w związku z tym w odpowiedniej rubryce rocznego zeznania podatkowego
(PIT-36 poz. 312-314; PIT-36L poz. 108-110; PIT-37 poz. 124-126; PIT-28 poz. 136-138, PIT-38 poz. 60-62) wpisujemy nazwę: Stowarzyszenie Mamy Wielkie Serca i nr KRS: 0000003847 oraz wyliczoną (wnioskowaną) kwotę 1% podatku należnego;
•   wpłaty z tytułu 1% będą wpływać na nasze konto dopiero w lipcu lub sierpniu,

Pozdrawiamy i dziękujemy.

 Za Zarząd SMWS

Prezes Andrzej Zielonka