Drugi etap rekrutacji do projektu

kapital

W sierpniu 2013 rusza drugi etap rekrutacji do projektu „Kolejne kroki nowe perspektywy” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2012 –  2014, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Regulamin  i dokumentacja rekrutacji nie uległy zmianie i znajdują się na stronie projektu  w zakładce : Rekrutacja

ZAPRASZAMY!