DZIEŃ JABŁKA I SADU W STEMPLEWIE

W dniu 04 listopada 2010r. na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Stemplewie odbyła się impreza Święto jabłka i sadów. Organizatorem  było Stowarzyszenie „Mamy Wielkie Serca” w Świnicach Warckich. Koordynatorem projektu była Jolanta Wawrzyniak – opiekun Twórczego Klubu młodzieżowego „Przystań”, pomysłodawca i inicjator imprezy, we współpracy z Beatą Maciejewską – opiekunem Koła Biblijnego.
Celem głównym była integracja społeczna, promocja środowiska i stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju i poznawania dóbr i tradycji własnego regionu.
 
Cele szczegółowe to:
– promocja regionu w szczególności sadownictwa
– integracja i aktywizacja środowiska wiejskiego oraz integracja młodzieży zdrowej i niepełnosprawnej z różnych środowisk we wspólnym działaniu
– wzajemna akceptacja i tolerancja uczestników, wspieranie się w działaniu
– promowanie osiągnięć edukacyjnych i społecznych osób niepełnosprawnych w formie konkursów, pokazów, warsztatów
– rozwój zainteresowań, umiejętności, aktywności twórczej i fizycznej
– poszerzanie horyzontów – rozwój aktywności poznawczej i społecznej
– zdobywanie konkretnej wiedzy związanej z regionem i sadownictwem
– propagowanie zdrowego, ekologicznego trybu życia poprzez aktywną formę spędzania czasu wolego.