Ekologia w Nas

„Ekologia w Nas”
Program edukacji ekologicznej
dla dzieci i młodzieży
ze Świetlicy Środowiskowej „RAZEM”
Stowarzyszenia „Mamy Wielkie Serca”

REGULAMIN
WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„PRZYRODA W OBIEKTYWIE”

I. Organizator
•    Stowarzyszenie „Mamy Wielkie Serca”
– zaprasza wszystkich chętnych do udziału w konkursie fotograficznym
II Termin
    maj 2013 r.
III. Cele konkursu
•    Odkrywanie ciekawych miejsc przyrodniczych 
•    Kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez zdjęcia w plenerze
•    Rozwijanie wrażliwości ekologicznej i artystycznej
•    Kształtowanie poczucia harmonii ze środowiskiem i całą przyrodą
IV. Warunki uczestnictwa.
•    Konkurs jest skierowany dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu województwa łódzkiego
•    Zdjęcia przyjmowane będą do końca maja 2013 roku
•    Tematyka prac fotograficznych dotyczy zagadnień przyrodniczo – ekologicznych
•    Osoby indywidualne mogą przesyłać max. 5 zdjęć zapisanych w formacie JPG na adres www.serca.org.pl z dopiskiem konkurs fotograficzny
•    Nie przyjmujemy prac zbiorowych
•    Jury nagrodzi trzy najciekawsze fotografie w każdej kategorii wiekowej: klasy 1-3, 4-6 SP, gimnazjum
•    Pliki powinny zawierać następujące informacje:
– imię i nazwisko autora,
– wiek i klasa,
– szkoła i adres
•    Rozstrzygnięcie konkursu i rozesłanie nagród nastąpi w czerwcu 2013 roku

Zapraszamy!!!