smws_wfosignew

Stowarzyszenie Mamy Wielkie Serca otrzymało dotację na realizację programu edukacji ekologicznej, Przyroda – przygoda – ekologia. Całkowity koszt zadania to kwota 23.223 złote, z czego kwotę 20.500 złote, uzyskaliśmy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Program skierowany jest w szczególności do dzieci i młodzieży Środowiskowej Świetlicy Integracyjnej „Razem”, która otacza opieką dzieci z terenu gminy Świnice Warckie i okolic. Pozostałymi    uczestnikami, do których skierowane są zadania projektu to: uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Świnice Warckie, Uniejowa, Wartkowic oraz wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Stemplewie, jak również do młodzieży i dzieci z województwa łódzkiego, z terenu całej Polski, którzy będą mieli możliwość brania udziału w zadaniach projektowych organizowanych podczas XXVII Zlotu DH NS, Turnusu Rehabilitacyjnego oraz uczestników Dnia Rodziny.

Program podejmowany przez Stowarzyszenie „Mamy Wielkie Serca” o nazwie „Przyroda – Przygoda – Ekologia” będzie obejmował szereg działań ekologicznych i przyrodniczych. Cel główny programu to propagowanie świadomości ekologicznej wśród młodzieży i dzieci oraz rozbudzanie i pogłębianie zamiłowania jak również szacunku dla otaczającej nas przyrody. Chcemy poprzez proponowane konkursy, wycieczki, festiwale, warsztaty, organizację „Dnia Rodziny”, rajdy uzmysłowić jak piękna jest wokół nas przyroda, jakie występują zagrożenia i jak je eliminować. Podejmowane formy maja na celu również podniesienie zdobytej dotychczas wiedzy oraz  umiejętne jej wykorzystania. W myśl proponowanego przez nas hasła „W przyszłości siła, wielkie widać zmiany, gdy o przyrodę dbamy”, chcemy  nauczyć naszych najmłodszych jak dbać o ekologię teraz aby nasza przyszłość nie rysowała się w ponurych barwach.

W edukacji ekologicznej ogromną rolę odgrywa dobór właściwych form pracy. Dzięki pozyskanym środkom z WFOŚiGW w Łodzi będziemy mogli zrealizować wiele zaplanowanych form i zadań m.in.: konkursy fotograficzny, plastyczny, wiedzy i na hasło ekologiczne, festiwal, warsztaty z wykorzystaniem odpadów oraz rękodzieła artystycznego, wycieczki i rajdy.

Wszelkie informacje o realizacji programu, konkursach, naborze uczestników, formy realizacji będą dostępne na stronie internetowej Stowarzyszenia, jego siedzibie oraz jako ogłoszenia w pomieszczeniu świetlicy.
Mamy nadzieje, iż proponowane formy i zadania znajdą wielu zwolenników. /EK, MZ/