FERIE ZIMOWE w ŚWIETLICY INTEGRACYJNEJ „RAZEM” w Stemplewie

Już tradycją stało się organizowanie wypoczynku zimowego przez Stowarzyszenie „Mamy Wielkie Serca „ w Świnicach Warckich dla podopiecznych Świetlicy Środowiskowej w Stemplewie. Dzieci  spotykają się codziennie od 8.00-16.00 i w sposób aktywny, bezpieczny i atrakcyjny spędzają czas pod czujnym okiem wychowawców i instruktorów. Ważnym elementem dnia jest posiłek wspólnie spożywany. Zajęcia programowe dotyczą wszystkich ważnych dla rozwoju młodych podopiecznych dziedzin. Sport, zawody i rozgrywki zaspokajają potrzebę ruchu i zdrowej rywalizacji.Nauka tańca i zabawy przy muzyce rozwijają  grację ,koordynację ruchową i łączą zabawę z doznaniami estetycznymi. Arteterapia to spotkania ze sztuką, dzięki którym rozwija się wyobraźnia, doskonalą  sprawności i zdolności artystyczno-manualne. Powstały piękne gipsowe walentynkowe serduszka, kwiaty wykonane technika makramy oraz mnóstwo prac tematycznych –wydzieranki, malowanki, pastele. Dzieci słuchają baśni, czytają krótkie opowiadania, oglądają filmy. Poznały legendy o diable Borucie, wyszukiwały ciekawych informacji o regionie w Internecie. Jest również czas na zabawy i gry świetlicowe, spacery po lesie . Ważnym elementem ferii są  zajęcia profilaktyczne. Dzieci wypracowały kontrakt zachowań, uczą się asertywności, spotkały się z psychologiem i pedagogiem na zajęciach dotyczących zwalczania przemocy. Poznawały zasady zdrowego żywienia na warsztatach kulinarnych. Czas szybko płynie. Dziś wielką atrakcją jest kulig. A w czwartek wycieczka na basen do Uniejowa. Piątek będzie dniem podsumowań ferii – każdy zasłużył w swojej dziedzinie na drobna nagrodę i dyplom. Wszystko dzieje się dzięki wsparciu Stowarzyszenia „Mamy Wielkie Serca”, współfinansowaniu wypoczynku przez Urząd Gminy w Świnicach Warckich oraz społecznej pracy nauczycieli instruktorów.  Radość i bezpieczeństwo dzieci jest nagrodą .