FESTIWAL PIOSENKI W STEMPLEWIE

23 kwietnia 2016 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Stemplewie odbyły się przesłuchania 24 Hufcowego Festiwalu Piosenki Zuchowej i Harcerskiej ZHP.

W tegorocznej edycji festiwalu udział wzięły 2 gromady zuchowe, 3 drużyny harcerskie, 1 drużyna starszoharcerska, 1 zespół szkolny oraz 2 solistów z drużyny Nieprzetartego Szlaku i 4 solistów zuchowych. Ogółem w imprezie brało udział ok. 100 osób a na stemplewskiej scenie zabrzmiało 26 piosenek o tematyce harcersko – turystycznej. Na festiwal przybyli zaproszeni goście w osobach: pwd. Małgorzata Rosik – Komendant Hufca ZHP Uniejów, hm. Barbara Zwolińska – Przewodnicząca Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich , hm. Marian Pięgot – Skarbik Hufca ZHP Uniejów, Pani Elżbieta Goszczyk – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wieleninie. Harcerską imprezę swą obecnością zaszczycił także gospodarze: Dyrektor SOSW w Stemplewie – hm. Andrzej Zielonka, Vice Dyrektor – Pani Dominika Jankowska oraz Vice Prezes Stowarzyszenia „Mamy Wielkie Serca” – Pani Agnieszka Dulas. Organizatorami festiwalu byli: V Szczep DH Nieprzetartego Szlaku ZHP w Stemplewie, Komenda Hufca ZHP Uniejów, Stowarzyszenie „Mamy Wielkie Serca”, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Juliana. Tuwima w Stemplewie.
Uroczystego otwarcia 24 Hufcowego Festiwalu Piosenki dokonali wspólnie Komendant Hufca – pwd. Małgorzata Rosik oraz Dyrektor Ośrodka – Pan Andrzej Zielonka.
Komisja Artystyczna w składzie: hm. Barbara Zwolińska, Pani Marta Przybylska oraz Pan Maksymilian Milczarek po wysłuchaniu 7 występów zespołowych i 6 solistów jednogłośnie postanowiła przyznać następujące nagrody w poszczególnych kategoriach:
W kategorii I – zuchowej (klasy I-III SP) – soliści
I nagrodę – Zuzannie Kozłowskiej z GZ „Leśne Ludki” z Wielenina
II nagrodę – Agnieszce Kozłowskiej z GZ „Leśne Ludki” z Wielenina
III nagrodę – Izabeli Rosik z GZ „Leśne Ludki” z Wielenina
III nagrodę – Weronice Rogalskiej z GZ „Leśne Ludki” z Wielenina
W kategorii I – zuchowej (klasy I-III SP)
I nagrodę – GZ „Krasnonutki” z Uniejowa
II nagrodę – 10 GZ „Słoneczna Gromada” z Piekar
W kategorii II – harcerskiej (klasy IV-VI SP).
I nagrodę – Zespołowi „Poziomki” ze Świnic Warckich
II nagrodę – 8 DH „im. M. Kopernika” z Wielenina
III nagrodę – DH „Z wiatrem i pod wiatr” z Uniejowa
III nagrodę – 8 DH „ im. M. Kopernika” z Wielenina
W kategorii III – harcerzy starszych (klasy I-III Gimnazjum).
I nagrodę – 3 DH „Strażnicy Lasu” z Uniejowa
W kategorii V – DH Nieprzetartego Szlaku ZHP.
I nagrodę – Klaudii Wiankowskiej z V Szczepu DH NS ze Stemplewa
I nagrodę – Szymonowi Augustynowiczowi z V Szczepu DH NS ze Stemplewa
Wszyscy uczestnicy festiwalu otrzymali pamiątkowe znaczki, dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Komendę Hufca ZHP Uniejów i Stowarzyszenie „Mamy Wielkie Serca” ze Stemplew. Miłą tradycją festiwalu jest nagroda Dyrektora SOSW w Stemplewie – Pana Andrzeja Zielonki dla najmłodszego uczestnika. Tym razem trafiła do 9 letniej Patrycji z zespołu „Poziomki” ze Świnic Warckich. Kolejną stałą już częścią festiwalu jest niespodzianka festiwalowa. W tym roku był nią krótki koncert w wykonaniu Scholi Effatha z Chwalborzyc pod kierunkiem Pani Marty Przybylskiej.
W imieniu organizatorów imprezy dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji 24 Hufcowego Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Zuchowej w Stemplewie.

ZOBACZ ZDJĘCIA