Gala Konkursu Człowiek Roku 2008 Gminy Świnice Warckie

czloku091

Gala Konkursu Człowiek Roku 2008 Gminy Świnice Warckie
odbędzie się w niedzielę 15 lutego 2009 roku o godz. 1400
w Sali OSP w Świnicach Warckich

Program:

  • Inscenizacja pt. „Wesele Łęczyckie”
  • Otwarcie Gali
  • Prezentacja Nominowanych
  • Ogłoszenie wyników i wręczenie statuetek
  • Losowanie nagród wśród uczestników.

Z A P R A S Z A J Ą

O R G A N I Z A T O R Z Y