Hufcowy Festiwal Piosenki 2022

Termin i miejsce festiwalu:

 • 19 maja 2022 r. (CZWARTEK), godz. 16:00,
 • Zespół Placówek Edukacyjno- Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie, Stemplew 35, 99-140 Świnice Warckie.

Tel. 63 2881106, 63 2881107  

Organizatorzy/sponsorzy:

 • V Szczep Drużyn Nieprzetartego Szlaku ZHP w Stemplewie.
 • Komenda Hufca ZHP Uniejów.
 • Stowarzyszenie „Mamy Wielkie Serca” w Stemplewie.
 • Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie.
 • Starostwo Powiatu Łęczyckiego.
 • Urząd Miasta Uniejów.

Cele festiwalu:

 • rozpowszechnianie dorobku artystycznego gromad, drużyn, solistów oraz zespołów wokalnych,
 • popularyzacja piosenek harcersko-turystycznych,
 • promowanie środowisk i indywidualnych talentów,
 • kontynuacja spotkań festiwalowych w Stemplewie,
 • wymiana doświadczeń pomiędzy środowiskami,
 • wspaniała zabawa, atrakcyjny i czynny wypoczynek.

Kategorie:

 • zuchowa/ uczestnicy w wieku 6-10  lat,
 • harcerska/ uczestnicy w wieku 10-13 lat,
 • starszo harcerska/ uczestnicy w wieku 13-16 lat,
 • wędrownicza/ uczestnicy powyżej 16 lat,
 • drużyny Nieprzetartego Szlaku  ZHP oraz dzieci i młodzież ze Szkół Specjalnych.

Formy występów:

 • indywidualnie (solista może być również uczestnikiem jednego z zespołów),
 • zespołowo.

Tematyka festiwalu:

 • gromady/drużyny/zespoły/soliści przedstawiają jedną piosenkę o tematyce harcersko-turystycznej- ukazującej piękno kraju ojczystego.

Kryteria oceny:

 • dobór repertuaru,
 • czystość wykonania utworu,
 • oryginalność przedstawionego programu,
 • ogólne wrażenie artystyczne,
 • umundurowanie zgodne z regulaminem ZHP lub estetyka ubioru zespołu.

Postanowienia jury są ostateczne.

Nagrody:

 • uczestnicy festiwalu otrzymują dyplomy uczestnictwa.
 • laureaci otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe.

Organizatorzy zapewniają:

 • obiektywne Jury, obsługę techniczną, harcerski poczęstunek, znaczek festiwalowy, dyplomy uczestnictwa oraz nagrody dla laureatów, wspaniałą i niezapomniana zabawę.                        

Warunki uczestnictwa:

 • Kartę zgłoszenia + podkład w wersji elektronicznej w formacie mp3 (nie dotyczy własnego akompaniamentu) przesyłamy do 12 maja 2022 na adres email: damian.hync@zhp.net.pl
 • Kartę zgłoszenia z podpisem opiekuna + listę uczestników + podkład na nośniku (tak na wszelki wypadek)  dostarczamy w dniu festiwalu.

Informacje organizacyjne:

 • uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny,
 • uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie,
 • uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez organizatorów wizerunku oraz materiałów festiwalowych,
 • organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian regulaminu, programu, kolejności przesłuchań konkursowych wynikających z przyczyn organizacyjnych,
 • sprawy sporne i nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator,
 • obowiązuje obuwie zmienne,
 • gromada/drużyna przygotowuje okrzyki i pląsy.

Informacje na temat festiwalu:

 • 63 2881106  – pwd. Bogumił Zielonka