I JESIENNY ZLOT DRUŻYN NIEPEŁNOSPRAWNYCH W STEMPLEWIE

W dniach 26-28 października 2012 na bazie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Stemplewie odbył się I Jesienny Zlot Drużyn Niepełnosprawnych. Organizatorami imprezy byli: Stowarzyszenie „Mamy Wielkie Serca” w Świnicach Warckich, Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Stemplewie, Starostwo Powiatu Łęczyckiego oraz Klub Wolontariusza przy SOSW  w Stemplewie. W zlocie wzięło udział 16 drużyn, które przez trzy dni uczestniczyły w warsztatach tematycznych, wiedzowych  i zręcznościowych. Impreza składała się z trzech części. Pierwszy dzień odbył się pod hasłem „Dzień Sadu i Jabłka”. Uczestnicy przygotowali wystawy prac pt. „Dary jesieni”. Drużyny wykazały się dużą kreatywnością i pomysłowością. Kolejnym punktem programu była degustacja różnych odmian jabłek. Następnie zespoły uczestniczyły w warsztatach twórczych pod hasłem „ Z jabłkiem w tle”. Na każdym stanowisku tematem przewodnim było jabłko. Dzięki uprzejmości państwa Hajduków uczestnicy skorzystali  z wycieczki wagonikami do sadu, podczas której podziwiali wielohektarowe gospodarstwo sadowniczo-warzywne prowadzone przez naszych dobroczyńców. W godzinach poobiednich odbył się konkurs plastyczny „Jesień kolorami malowana”. Powstały piękne plakaty wykonane ciekawymi technikami. Wieczorem uczestnicy bawili się przy ognisku. Były wesołe pląsy i zabawy. Kolejny dzień Zlotu przebiegał pod hasłem „Nie panikuj! Ratuj!”. Pierwszym punktem programu był quiz wiedzowy podczas którego drużyny musiały wykazać się wiedzą z zakresu udzielania pierwszej pomocy. O godzinie 12  rozpoczęły się warsztaty umiejętności praktycznych. Tym razem uczestnicy musieli się wykazać umiejętnościami praktycznego udzielania pierwszej pomocy pod okiem instruktorów. W jednym z pomieszczeń Specjalnego Ośrodka został zlokalizowany punkt krwiodastwa dla instruktorów, opiekunów drużyn, wolonatriuszy oraz podopiecznych. Po południu odbyły się warsztaty plastyczne pod hasłem „Abecadło Młodego Ratownika” jako podsumowanie i utrwalenie wcześniej zdobytej wiedzy z zakresu pierwszej pomocy. Sobotni wieczór uczestnicy spędzili na dyskotece.

Niedziela przebiegała pod hasłem „Rambit”. Program podzielony został na trzy etapy. Pierwszy, obejmował konkurencje sztafetowe i miał na celu podział drużyn na grupy sprawnościowe. Drużyny rywalizowały w takich konkurencjach jak: wyścig w przysiadzie i w siadzie, skoki obunóż i na jednej nodze oraz obejmował sprawnościowe zadania problemowe. Do drugiego etapu zawodów drużyny przystąpiły podzielone na trzy grupy sprawnościowe. W tej części zawodów drużynowe konkurencje wyścigowe przeplatane były testem wiedzowym z zakresu dyscyplin i przepisów sportowych. Ostatni etap zawodów tworzył zestaw różnorodnych konkurencji indywidualnych. Zawodnicy rywalizowali  w dwunastu konkurencjach. Wszystkie konkurencje dostosowane były do indywidualnych potrzeb i możliwości sprawnościowych młodzieży. Stwarzały one uczestnikom warunki do zdrowej rywalizacji, integracji różnych środowisk szkolnych, wesołej i bezpiecznej zabawy.  W zaciętej rywalizacji najlepszymi okazały się drużyny z Łodzi, Zgierza, Łowicza, Kutna, Łasku i Świetlicy Terapeutycznej „Razem” w Stemplewie. 

Zlot mógł się odbyć dzięki wsparciu finansowemu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęczycy oraz Starostwu Powiatowemu w Łęczycy. Na zakończenie spotkania zostały wręczone podziękowania, dyplomy oraz cenne nagrody./PW/

[nggallery id=107]