Impreza integracyjna – Koń nasz przyjaciel

Stowarzyszeni „Mamy Wielkie Serca” w dniu 12-05-2009r zorganizowało  imprezę integracyjną „Koń nasz przyjaciel” na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczym im. kon57.jpgJuliana Tuwima w Stemplewie. Spotkanie miało na celu: Integrację młodzieży z różnych środowisk; podnoszenie sprawności psychofizycznej i kultury osobistej; wdrażanie do aktywnego i zdrowego spędzania czasu; troska o fizyczny i psychiczny rozwój dziecka; popularyzacja jazdy konnej; prezentacja zajęć z hipoterapii;

W spotkaniu uczestniczyły: reprezentacje ze Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Turku, Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Stemplewie, Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Rychwale, Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Łęczycy, Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Zgierzu, Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Zgierzu, Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Ozorkowie, Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Kole, Gimnazjum w Świnicach Warckich.

Spotkanie miało na celu zintegrować młodzież z różnych środowisk, stworzyć atmosferę życzliwej i przyjaznej zabawy podczas zajęć z końmi. Pobudzić i zainteresować naszych uczestników jazdą konną i hipoterapią. Wdrażać do wspólnej zabawy i odpoczynku dzieci ze szkół masowych i specjalnych. Udało się nam to osiągnąć poprzez wspólne zainteresowania, którym jest Nasz Przyjaciel Koń.

Program spotkania wyglądał następująco od godz. 900 do godz. 930 przyjeżdżali uczestnicy z zaprzyjaźnionych szkół. Spotkanie rozpoczęto krótkim otwarciem o godz. 930 na terenie placu zabaw przyległym do padoku, następnym punktem spotkania było omówienie zasad bezpieczeństwa podczas pracy z końmi oraz pokaz i demonstracja ćwiczeń z hipoterapii prowadzonych przez instruktora pana Bogumiła Zielonke. Po zakończonym pokazie było śniadanie przy ognisku gdzie mogli upiec i zjeść kiełbaskę. Kolejnym  punktem były zawody sportowo – rekreacyjne gdzie wzmagali się w następujących konkurencjach takich jak:
•    Ujeżdżanie rumaka
•    Ciskanie batem do celu
•    Posiłek dla koniarzy
•    Relaks stajennego
•    Rzut arkanem
•    Toczkiem na pal
•    Konie nie mechaniczne
•    Rzuty podkową
•    Posiłek dla koni
•    Poduchy … poduchy
Zaproponowane zabawy okazały się wspaniałą rozrywką, dającą dużo radości i wiele wrażeń. Podsumowaniem spotkania był konkurs plastyczny pt „Koń w naturalnym środowisku” następnie obiad po którym nastąpiło wręczenie pamiątkowych dyplomów i nagród. Do zobaczenia za rok.

Zapraszamy do galerii

Instruktor jazdy konnej i hipoterapii
mgr Bogumił Zielonka