Inicjatywy lokalne na terenie Gminy Świnice Warckie zrealizowane

Pod koniec grudnia 2014 r. Stowarzyszenie Mamy Wielkie Serca zgłosiło dwie inicjatywy lokalne, które opracowała Pani Marzena Cebulska, do ogólnopolskiego projektu przygotowywanego przez Piotrkowskie Stowarzyszenie Rozwoju, Promocji i Integracji Europejskiej „EURO-Centrum” i Towarzystwo Przyrodnicze w Piotrkowie Trybunalskim. Zgłoszone inicjatywy, to:
• „Pielęgnacja alei lipowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Stemplewie”;
• „Ochrona starego dębu w Stemplewie”.
Projekt został zaakceptowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i zgłoszone przedsięwzięcia mogły zostać zrealizowane. Zgodnie z projektem realizacja inicjatyw nastąpiła pod koniec listopada 2016 roku. Łączna wartość wykonanych prac wyniosła 16 tysięcy złotych i została w całości sfinansowana przez NFOŚiGW w Warszawie.
Celem pierwszej inicjatywy była pielęgnacja drzew tworzących urokliwą aleje lipową. Zaniedbane drzewa, których gałęzie utrudniały miejscowym rolnikom dojazd z płodami rolnymi do swoich posesji, wymagały pilnej i wszechstronnej pielęgnacji.
Sięgając do kart historii, aleja lipowa jest pozostałością po dawnym założeniu dworskim  w Stemplewie. Posiadłość ta w XIX wieku należała do rodziny Tollów, a po pierwszej wojnie światowej do zakończenia drugiej – do rodziny Gerliczów. Po drugiej wojnie światowej majątek został rozparcelowany. Od 1982 roku w budynku dawnego dworku mieści się Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy. Do dziś zachowały się elementy murowane – główna brama wjazdowa i prowadząca do niej aleja lipowa, która zachwyca swym pięknem. Drzewostan zachował się w stopniu umożliwiającym odczytanie zabytkowego układu kompozycyjnego i wymagał prac pielęgnacyjno- zabezpieczających.
Druga z inicjatyw „Ochrona starego dębu w Stemplewie” dotyczyła dębu szypułkowego, który rośnie przy drodze na wschód od Ośrodka, ma ok. 190 lat i jest pomnikiem przyrody. Dąb ten od strony północy ma ślad po uderzeniu pioruna w postaci wypróchniałej listwy ciągnącej się od części wierzchołkowej do podstawy drzewa, gdzie występuje wypróchniały ubytek. Na pobocznicy pnia jest widoczny  owocnik  żółciaka siarkowego (Laetiporus sulphureus) oraz ozorka dębowego (Fistulina hepatika). W dolnej partii pnia można zauważyć postępującą deprecjacje drewna. Dąb wymagał pilnej i wszechstronnej pielęgnacji.  Celem  drugiej inicjatywy, było więc zachowanie i poprawa stanu zdrowia i bezpieczeństwa pomnika przyrody.
Była to bardzo ważna inicjatywa, gdyż drzewo to jest pomnikiem przyrody i zarazem jednym z przystanków na ścieżce dydaktycznej ekologiczno– przyrodniczej „Stemplew”. Służy dzieciom, młodzieży oraz środowisku lokalnemu do wzbogacania wiedzy na temat pomników przyrody oraz form jej ochrony.