…jak szybko mija czas

JUBILAT-OŚRODEK
skończył 30 lat

Było bardzo uroczyście. Podwójne święto-Dzień Edukacji Narodowej połączony z Jubileuszem. 19 października 2012 roku Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy im. J. Tuwima w Stemplewie obchodził jubileusz 30-lecia. Obchody rozpoczęły się mszą św. w kościele pw. św. Jakuba Apostoła i św. Doroty w Wieleninie. Oficjalna część odbyła się w Stemplewie. Dyrekcja Ośrodka, Rada Pedagogiczna, pracownicy administracji i obsługi oraz uczniowie przygotowali szkołę i internat do podjęcia gości, którzy przybyli na uroczystość. Dokonano odsłonięcia tablicy pamiątkowej ufundowanej przez Zarząd Stowarzyszenia wraz fundatorami. W tym dniu swoją premierę miała książka „Stemplewskie drogi przez wieki. 600 lat Stemplewa. 30 lat SOSW”.

Ten dzień przeszedł już do historii.  Przygotowania do święta Ośrodka trwały od dawna. Jubileusz był okazją do wspomnień, refleksji, spotkań i kreślenia planów na przyszłość. Po mszy św. w intencji placówki, którą odprawił ks. Józef Waszak, proboszcz z Wielenina wszyscy spotkali się na uroczystym apelu w Stemplewie. O godzinie 10.00 dyrektor Andrzej Zielonka powitał przybyłych na Jubileusz 30-lecia Ośrodka. Stowarzyszenie, Ośrodek i Hufiec ZHP Uniejów wystawili poczty sztandarowe. Przed pomnikiem patrona Ośrodka reprezentacja uczniów z SOSW złożyła kwiaty. Zapalono również znicz pod tablicą Jana Pawła II. Przy dźwiękach marsza w wykonaniu orkiestry dętej OSP w Stemplewie wszyscy udali się na salę gimnastyczną. Dużym zainteresowaniem gości i uczestników Jubileuszu 30-lecia i DEN cieszył się występ wychowanków w programie artystycznym pod hasłem „Wszyscy mamy równe prawa”. Następnie głos zabrał dyrektor Ośrodka Andrzej Zielonka, zacni goście i pełen dom cieszy każdego gospodarza – powiedział dyrektor odbierając gratulacje od zachwyconych gości. W tym dniu swoją premierę miała książka „Stemplewskie drogi przez wieki. 600 lat Stemplewa. 30 lat SOSW”, wydana w nakładzie 450 sztuk, przez Stowarzyszenie „Mamy Wielkie Serca” w ramach projektu Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Dyrektor Zielonka mówił o dokonaniach pracowników i uczniów na przestrzeni lat oraz metamorfozie Ośrodka. Jest to nowoczesna placówka, bardzo dobrze wyposażona w sprzęt komputerowy i nowoczesne środki dydaktyczne. Największe poczynione inwestycje to wybudowanie sali gimnastycznej, nadbudowa łącznika oraz nowy budynek, w którym mieści się szkoła, internat i pomieszczenia do rehabilitacji. Zawsze przy jubileuszu wręczane są upominki dla byłych dyrektorów i kierowników internatu. Były nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Z kolei na salę wjechał urodzinowy tort. Chociaż tort był ogromy i ważył kilkanaście kilogramów został szybko zjedzony. Dla zwiedzających były okolicznościowe wystawy świadczące o bogatej działalności placówki. Zaprezentowano najważniejsze wydarzenia harcerskie, sportowe, szkolne i liczne fotografie oraz dokumenty dotyczące 30-lecia istnienia Ośrodka. Swoimi dokonaniami pochwaliło się również Stowarzyszenie, była też wystawa wszystkich wydanych numerów kwartalnika Nasza Gazeta. Dla większości wspomnienia odżyły podczas przeglądania pożółkłych kartek najstarszych kronik. Wiele osób dokonało pamiątkowego wpisu do kroniki. Kawowy bufet miał słodkie propozycje dla tych, którzy szli dalej zwiedzać pracownie i świetlicę integracyjną „Razem” Stowarzysznia. W nich były wystawki prac uczniowskich i prezentacje multimedialne. My też życzymy kolejnych, tak samo bogatych w działalność lat.Z okazji święta stemplewskiej placówki Zarząd Stowarzyszenia przyznał Znaczek Przyjaciel Dzieci Specjalnej Troski w Stemplewie: Firmie Henter w Uniejowie, Monice Hajduk, Gimnazjum im. Św. Faustyny w Świnicach Warckich, Marzenie Witkowskiej, Tadeuszowi Bednarkowi, Kopalni Soli „Kłodawa”, Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łęczycy, Komendzie Powiatowej Policji w Łęczycy. Uhonorowani za wzorową współpracę z Ośrodkiem podziękowali za odznaczenia. Znaczki wręczył prezes Andrzej Zielonka.

Jolanta CHMIELECKA