Wolontariuszem może zostać każdy, kto chce bezinteresownie, bezpłatnie i dobrowolnie poświęcić trochę swojego wolnego czasu innym. Nieść pomoc wszędzie tam, gdzie jest ona potrzebna. Wolontariusz to osoba wrażliwa, otwarta, umiejąca współpracować, bezinteresowna i tolerancyjna. Osoba, która chce i jest w stanie świadomie działać na rzecz innych. Wolontariuszem Stowarzyszenia Mamy Wielkie Serca może zostać każdy, kto potrafi i chce poświęcić swój czas dla osób potrzebujących. Ma umiejętność dzielenia się wiedzą  i miłością do ludzi i zwierząt. Chce współdziałać poprzez propagowanie i  czynnie uczestniczyć w realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia Mamy Wielkie Serca.

Wolontariat (łac. „volontarius” = dobrowolny, chętny) to dobrowolna, bezpłatna, świadoma działalność na rzecz innych, wykraczająca poza związki rodzinno – koleżeńsko – przyjacielskie. Wolontariat daje szansę wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń, rozwinięcia zainteresowań, zdobycia doświadczenia w nowych dziedzinach, zawarcia nowych znajomości, przyjaźni.
WOLONTARIAT W STEMPLEWIE – przez cały rok.
 

Czytaj całość >>>