Jubileusz naszego 20-lecia

Jubileusz 20-lecia Stowarzyszenia „Mamy Wielkie Serca” w Stemplewie

W piątek 1 października 2021 r. w sali gimnastycznej Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie odbyły się uroczyste obchody 20-lecia istnienia i działalności Stowarzyszenia „Mamy Wielkie Serca” w Stemplewie. W uroczystości wzięli udział członkowie Stowarzyszenia oraz zaproszeni goście. Swoją obecnością zaszczycili nas: Senator RP Przemysław Błaszczyk; w imieniu Posła na Sejm RP p. Piotra Polaka przybyła p. Dorota Więckowska – Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego; Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera reprezentował p. Zbigniew Linkowski – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego. W imieniu Waldemara Flajszera – Łódzkiego Kuratora Oświaty przybyła p. Iwona Kaca – dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Kutnie. W uroczystości udział wzięli włodarze Powiatu Łęczyckiego: p. Janusz Mielczarek – Starosta Powiatu Łęczyckiego, p. Wojciech Zdziarski – Wicestarosta Powiatu Łęczyckiego, p. Edward Cymmer – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Łęczyckiego, p. Małgorzata Raczkiewicz – Członek Zarządu Powiatu Łęczyckiego, p. Ireneusz Barański – Sekretarz Powiatu Łęczyckiego, p. Monika Galankiewicz, p. Janusz Otto – Radni Powiatu Łęczyckiego. Władze Gminy Świnice Warckie reprezentowali p. Anna Matusiak – Zastępca Wójta Gminy, p. Halina Jeżak – Przewodnicząca Rady Gminy Świnice Warckie; zaś ościenne samorządy – p. Mirosław Madajski – Zastępca Burmistrza Miasta Uniejów w imieniu p. Józefa Kaczmarka – Burmistrza Miasta Uniejów; p. Piotr Kuropatwa – Wójt Gminy Wartkowice. Świętowali z nami przedstawiciele instytucji, urzędów, organizacji społecznych, firm, wieloletni przyjaciele Stowarzyszenia: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Łęczycy mł. bryg. Wojciech Pernal; w imieniu Komendanta Powiatowej Policji w Łęczycy insp. Zbigniewa Gruszczyńskiego – st. asp. Mariusz Kowalski – Oficer Prasowy; Ks. Wojciech Flasiński – Proboszcz Parafii Chwalborzyce; p. Bartłomiej Grőbner – Dyrektor K-FLEX Polska Sp. z o.o. w Wieleninie; p. Ryszard Andrysiak – Prezes firmy Eltrans z Chorzowa; p. Grzegorz Stasiak – Kapelmistrz Orkiestry Dętej OSP Stemplew; p. Jan Limaszewski, p. Piotr Sowiński – Członkowie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia MWS, p. Henryk Pęcherski – Właściciel Firmy HENTER w Uniejowie oraz członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia MWS; p. Krzysztof Baras – firma Baras ze Świnic Warckich, w imieniu p. Stanisława Katuszy – Właściciela Masarni w Białej Górze p. Ilona Matczak; p. Marek Koniuszenny – Prezes OSP Świnice Warckie, p. Józef Marciniak – Leśniczy Leśnictwa Zbylczyce w Świnicach Warckich, p. Karolina Brzozowska – menadżer z Krakowa, Członkowie Osiedlowego Klubu „Korona” w Poznaniu, Zespół Świniczanki z Kapelą Ludową.

Uroczystość otworzył prezes Stowarzyszenia „Mamy Wielkie Serca” p. Andrzej Zielonka. Po wprowadzeniu sztandaru z częścią artystyczną wystąpiły dzieci i młodzież z Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie. Następnie uczestnicy wysłuchali występu Zespołu Śpiewaczego Świniczanki z Kapelą Ludową. Po części artystycznej głos zabrał Prezes Andrzej Zielonka:

„Każdy jubileusz jest niezwykłym świętem i wydarzeniem, w trakcie którego dokonuje się oceny dotychczasowych osiągnieć oraz wyznacza się nowe cele i zadania. Jubileusz skłania także do refleksji, wspomnień i przemyśleń. Właśnie minęło 20 lat, od kiedy grupa pełnych zapału ludzi powołała do życia Stowarzyszenie Mamy Wielkie Serca w Stemplewie. Dobrze pamiętam te początki, bo byłem inicjatorem tego zdarzenia. Szybko okazało się, że był to strzał w przysłowiową „dziesiątkę”, gdyż dzieci niepełnosprawne, dzieci z terenów wiejskich potrzebowały takiego wsparcia, opieki i aktywizacji. To dzięki członkom i Zarządowi działalność Stowarzyszenia przyjmuje i od samego początku przyjmowała tak wiele ciekawych form, niezwykle twórczych i mobilizujących do działania samych podopiecznych. Dwadzieścia lat istnienia Stowarzyszenia to nie tylko piękny Jubileusz, ale także czas poważnych podsumowań – czas oceny efektów pracy i czas wytyczania nowych ścieżek. Mam nadzieję, iż namiastkę tego mogli Państwo zobaczyć w kronikach, na wystawkach, prezentacji multimedialnej na stronie internetowej, w kwartalniku Nasza Gazeta. Jestem przekonany, że tak jak dotychczas będziemy mieli głowy pełne fantastycznych pomysłów, które będą służyły rozwojowi Stowarzyszenia, wspierały stemplewską placówkę i wspomagały dzieci. Należy podkreślić, że 20 lat działaności Stowarzyszenia to przede wszystkim lata intensywanej pracy, tysiące godzin spędzonych na zajęciach z dziećmi, ale także miliony radosnych chwil podczas wspólnych spotkań angażujących społecznie dzieci i dorosłych.

Pragnę złożyć Zarządowi, Komisji Rewizyjnej, wszystkim Członkom Stowarzyszenia, którzy aktywnie uczestniczą w jego działalności, najserdeczniejsze podziękowania i gratulacje z okazji dzisiejszego jubileuszu. Kieruję również podziękowania za dotychczasową partnerską współpracę pomiędzy Samorządem Wojewódzkim, Powiatowy i Gminnym, a naszym Stowarzyszeniem, licząc na dalsze jej efektywne kontynuowanie. Niech nigdy nie zabraknie nam energii w dążeniu do wyznaczonych celów i wytrwałości w wykonywaniu zadań na rzecz dzieci, na rzecz drugiego człowieka. Osiągane sukcesy niech będą bodźcem do dalszego działania, czego z całego serca Wam i sobie życzę. Dziękuję.”

Podczas uroczystości można było obejrzeć wystawę prac wykonanych przez podopiecznych Stowarzyszenia, kroniki oraz prezentację multimedialną i informator dotyczące działalności Stowarzyszenia na przestrzeni 20 lat.

Następnie Prezes zwrócił się do zebranych: „Szanowni Państwo! Stowarzyszenie „Mamy Wielkie Serca” powstało z inicjatywy pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Juliana Tuwima w Stemplewie. Osobom tym nie był obojętny los osób niepełnosprawnych, ich integracja i akceptacja społeczna oraz rozwój placówki w Stemplewie. Rzeczą ważną była również działalność na rzecz społeczności Gminy Świnice Warckie, przede wszystkim dzieci i młodzieży. W dniu 2 stycznia 2001 r. zebrała się grupa osób inicjatywnych. Byli to:

1.Andrzej Zielonka

2.Bogumił Zielonka

3.Jolanta Chmielecka

4.Dariusz Włodarczyk

5.Zbigniew Koperek

6.Walentyna Wawrzyniak

7.Karina Wawrzyniak

8.Marzenna Nowakowska

9.Henryka Majda

10.Alfreda Leśniewska

11.Piotr Kaźmierczak

12.Elżbieta Łukasiewicz

13.Jolanta Cichomska

14.Hanna Matusiak

15.Agnieszka Zielonka

16.Paweł Nowakowski

17.Mariola Marosik

18.Jadwiga Maciejewska

19.Anna Bryzgalska

Zawiązał się Komitet Założycielski przyszłego Stowarzyszenia w osobach: Andrzej Zielonka, Jolanta Chmielecka, Anna Bryzgalska, Walentyna Wawrzyniak, Bogumił Zielonka.”

Doceniając inicjatywę założycielską członkom-założycielom wręczono pamiątkowe dyplomy oraz symboliczne róże. W dalszej części uroczystości prezes Andrzej Zielonka wręczył wyróżnienia i odznaczenia osobom, firmom i instytucjom za pomoc w realizacji celów statutowych i wspieranie stowarzyszenia na przestrzeni lat.

Znaczek Przyjaciel Dziecka Specjalnej Troski otrzymali :

 1. Anna Bryzgalska
 2. Jadwiga Maciejewska
 3. Jolanta Chmielecka
 4. Biedronka – Poznań
 5. Marek Koniuszenny
 6. Teresa Lasota
 7. Ks. Wojciech Flasiński
 8. Urszula Pietrzak
 9. Zarząd Powiatu Łęczyckiego
 10. Przemysław Błaszczyk
 11. Piotr Polak
 12. Sylwia Bartczak
 13. Janusz Otto

Brązowy Medal Wielkie Serce otrzymali.

 1. Karolina Brzozowska
 2. Aneta i Krzysztof Baras – PHU BARAS w Świnicach Warckich
 3. Edward Cymmer
 4. Hufiec ZHP Uniejów
 5. Dyrekcja YES Biżuteria w Poznaniu
 6. Konimpex Wojciech Pluta Plutowski
 7. Pęcherski Henryk – Właściciel Firmy HENTER w Uniejowie
 8. Marciniak Józef – Leśniczy Leśnictwa Zbylczyce w Świnicach
 9. Katusza Stanisław
 10. Bartłomiej Grőbner – Dyrektor K-FLEX Polska Sp, z o.o. z Wielenina
 11. Monika Galankiewicz
 12. Józef Kaczmarek – burmistrz
 13. Piotr Kuropatwa – Wójt
 14. Barbara Łaska
 15. Urząd Marszałkowski w Łodzi
 16. Kuratorium Oświaty w Łodzi

Srebrny Medal Wielkie Serce otrzymali.

 1. Członkowie Osiedlowego Klubu „KORONA” w Poznaniu
 2. Wojciech Zdziarski
 3. Starostwo Powiatowe w Łęczycy
 4. Urząd Gminy Świnice Warckie

Złoty Medal Wielkie Serce otrzymali.

 1. Ryszard Andrysiak
 2. PFRON Łódź

Po uroczystym wręczeniu odznaczeń i medali nastąpiły życzenia, podziękowania i gratulacje ze strony gości, którzy wyrazili swój podziw i uznanie dla działalności Stowarzyszenia i Prezesa. Podziękowania dla pana Prezesa za współpracę, motywowanie, ciągłe inspirowanie do dalszych działań wyrazili członkowie Zarządu Stowarzyszenia wręczając p. Andrzejowi Zielonce pamiątkową statuetkę w kształcie serca.

Zarząd Stowarzyszenia „Mamy Wielkie Serca” w Stemplewie składa serdeczne podziękowania wszystkim instytucjom, firmom i osobom prywatnym, które przez 20 lat wspierały i wspierają naszą działalność. To dla nas radość i przywilej mieć wokół siebie ludzi, którzy popierają nasze cele i dają temu wyraz swoją postawą i zaangażowaniem.

Zarząd SMWS

Andrzej Zielonka

Agnieszka Dulas

Piotr Wawrzyniak

Dominika Jankowska

Elżbieta Łukasiewicz

Beata Boniecka -Wincenciak

FOTO