KONKURS FOTOGRAFICZNY – ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

 

wfosogwwlodzi„Kolekcjoner natury- bioróżnorodność na obszarze ziemi łódzkiej”- konkurs fotograficzny.
Stowarzyszenie „ Mamy Wielkie Serca” w Świnicach Warckich ogłasza konkurs fotograficzny skierowany do podopiecznych Świetlicy Integracyjnej „ Razem” oraz uczniów SOSW w Stemplewie. Celem konkursu realizowanego w ramach projektu ekologicznego przebiegającego pod hasłem „ Okaż kulturę i chroń naturę” jest uwrażliwienie na odbiór środowiska naturalnego w zakresie ekologicznym i estetycznym, rozwijanie umiejętności obserwacji środowiska, a także utrwalanie życia ekologicznego, w zgodzie z naturą. Zdjęcia konkursowe powinny przedstawiać unikalność obszarów cennych przyrodniczo znajdujących się na terenie województwa łódzkiego. Jury wybierze i nagrodzi 18 najciekawszych prac. Wykonane zdjęcia należy dostarczać do 16 listopada b.r. do p. D. Rygielskiej i p. M. Jaśkiewicz.
Nagrody dla laureatów konkursu zostaną ufundowane ze środków Stowarzyszenia oraz WFOŚiGW w Łodzi.
Szczegóły konkursu znajdują się w regulaminie poniżej. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału!

regulamin konkursu – KOLEKCJONER NATURY