Konkurs plastyczny

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
PRZYRODA PĘDZLEM MALOWANA
Organizator: Stowarzyszenie „Mamy Wielkie Serca” w Świnicach Warckich;
 
 
 
Konkurs plastyczny realizowany jest w ramach Programu edukacji ekologicznej „Czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał” dla podopiecznych Świetlicy Środowiskowej „Razem” Stowarzyszenia „Mamy Wielkie Serca”.
 
Cele konkursu:
  • rozwijanie zainteresowań uczniów i uwrażliwienie na tematykę zachowań proekologicznych na co dzień;
  • wymiana doświadczeń w zakresie twórczości artystycznej młodych ludzi;
  • uświadomienie wzajemnych relacji człowiek – środowisko;
  • rozbudzenie aktywności plastycznej;
  • twórcza interpretacja otaczającego nas środowiska przyrodniczego;

Czytaj całość