Konkurs plastyczny „DANONOWI KAŻDY POWIE, ŻE JEGO PRODUKTY TO SAMO ZDROWIE”

STOWARZYSZENIE „Mamy Wielkie Serca”
zaprasza
przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych
z terenu GMINY ŚWINICE WARCKIE
do udziału w konkursie plastycznym (reklama)

pt.„DANONOWI KAŻDY POWIE, ŻE JEGO PRODUKTY TO SAMO ZDROWIE”
Celem konkursu jest:

– Przedstawienie w najciekawszy sposób marki DANON i zachęcenie do zdrowego stylu życia
    
 REGULAMIN KONKURSU
Kategorie i tematyka:

  • praca plastyczno – techniczna wykonana dowolną techniką
  • Konkurs plastyczny zostanie przeprowadzony w czterech kategoriach wiekowych (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja,).
  • Prace plastyczne mogą być wykonane indywidualnie lub grupowe
  • Każdy uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę.
  • Prace konkursowe mogą być wykonane dowolną techniką w formacie A4 i większym.

Termin i warunki składania prac konkursowych.
Na odwrocie pracy powinno znajdować się: imię i nazwisko, wiek autora oraz pełna nazwa      i adres (przedszkola, szkoły).
Prace należy składać, nadsyłać do dnia 10 listopada 2011roku (na adres: Stowarzyszenie „Mamy Wielkie Serca” Świnice Warckie  99-140 Świnice Warckie
 z dopiskiem Konkurs: Reklama DANONE
                              
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 12 listopada. Organizator poinformuje uczestników konkursu na stronach internetowych www.seca.org.pl, o rozstrzygnięciu .W skład komisji oceniającej wejdą wychowawcy ze Środowiskowej Świetlicy Integracyjnej „Razem” którzy  wyłonią zwycięzców w każdej kategorii. Laureaci najlepszych prac zostaną nagrodzeni  upominkami i dyplomami.
 
Konkurs odbywa się pod patronatem medialnym kwartalnika „Nasza Gazeta”.
Szczegóły dotyczące konkursu można uzyskać u organizatora pod nr tel. 63/2881106  lub 63/2881107, www.serca.org.pl. Koordynator konkursu-  Pani Ewa Krawczyk