List prezesa

Rok 2013  to kolejny dobry rok dla naszego Stowarzyszenia Mamy Wielkie Serca. To czas wytężonej pracy na rzecz drugiego człowieka, to czas działań na rzecz lokalnego środowiska.  Dzieje się to wszystko dzięki wspólnym działaniom zarządu, członków, sponsorów, władz gminy, powiatu, województwa, urzędu Marszałkowskiego i ogromnej rzeszy wspaniałych darczyńców, sponsorów i sprzymierzeńców. Dzięki wpłatom z 1 procenta, hojności sponsorów – darowizn, a także naszej aktywności w pozyskiwaniu dotacji i grantów mogliśmy prowadzić działalność statutową min.  na rzecz osób niepełnosprawnych, dzieci wiejskich oraz dzieci z rodzin ubogich. Min zorganizowaliśmy w roku 2013 imprezy sportowe, integracyjne, kulturalne, festiwale, zimowiska, obozy letnie, zloty, biwaki, wycieczki piesze i autokarowe, turnusy rehabilitacyjne, prowadziliśmy świetlicę dla 30 dzieci, realizowaliśmy projekty edukacyjne, profilaktyczne i inne. Stowarzyszenie na co dzień wspiera i opiekuje się dziećmi ze Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego im.J. Tuwima w Stemplewie  (138 wychowanków). Zarząd Stowarzyszenia dołożył wszelkich starań aby zadania statutowe stowarzyszenia zostały realizowane wzorowo.
Szanowni Państwo ! Uprzejmie informujemy iż Walne Zebranie wszystkich członków stowarzyszenia odbędzie się 1 marca 2014r.( miejsce podamy po 13 stycznia br.  po posiedzeniu zarządu ) prosimy o zapoznanie się z propozycją  planu pracy, harmonogramu działań na rok 2014 – wszelkie sugestie proszę zgłaszać na e- mail – wielkieserca@poczta.onet.pl  lub pisemnie na adres stowarzyszenia ew.  bezpośrednio na walnym zebraniu w dniu 1 marca 2014roku. Uprzejmie prosimy o uregulowanie składek członkowskich oraz prowadzenie kampanii 1 procenta na rzecz naszego stowarzyszenia.

Z serca wszystkim dziękujemy za wsparcie finansowe, rzeczowe, organizacyjne, wsparcie merytoryczne  i pracę społeczną.

Za – Zarząd Stowarzyszenia .
/Andrzej Zielonka – Prezes /

Zapoznaj się:

Plan pracy na 2014 r.

Harmonogram działań na 2014 r.