Stowarzyszenie „Mamy Wielkie Serca” jest pomysłodawcą medalu
„Wielkie Serce”
oraz organizatorem uroczystości jego wręczania.

Projekt medalu wykonała art. plast. mgr Magdalena Lewandowska – nauczycielka Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Stemplewie
Fundatorami Medalu jest Stowarzyszenie „Mamy Wielkie Serca”.
Medal wręczany jest przez Prezesa Zarządu podczas uroczystego spotkania.
Medal przyznawany jest w trzech kolorach brązowym, srebrnym i złotym.

Regulamin przyznawania medalu „WIELKIE SERCE”

Wniosek o przyznanie medalu „WIELKIE SERCE”

Lista przyznanych medali  „Wielkie Serce”
Brązowy Medal –„Wielkie Serce” w dniu 05.03.2011r otrzymali :
1/2011 Ryszard Andrysiak
2/2011 PFON Łódź ( Władysław Skwarka)
3/2011 RCPS Łódź ( Anna Mroczek)
4/2011 Starostwo Powiatowe w Łęczycy ( Wojciech Zdziarski)
Brązowy Medal – „Wielkie Serce” w dniu 09.04.2016 r. otrzymali:
1/2016 Klub osiedlowy KORONA w Poznaniu
2/2016 Kopalnia Soli „KŁODAWA” SA
Srebrny Medal – „Wielkie Serca” w dniu 09.04.2016 r. otrzymali:
1/2016 Ryszard Andrysiak
2/2016 PFRON Łódź (Władysław Skwarka)
3/2016 RCPS Łódź (Anna Mroczek)
4/2016 Starostwo Powiatowe w Łęczycy (Wojciech Zdziarski)
5/2016 KRUS Warszawa
6/2016 WFOŚ i GW w Łodzi