MIĘDZYSZKOLNY KONKURS JĘZYKOZNAWCZY POD HASŁEM „MOWA SŁODSZA NIŻ MIÓD”


7 listopada 2013 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Stemplewie odbył się Międzyszkolny Konkurs Językoznawczy pod hasłem „Mowa słodsza niż miód”, który był podsumowaniem działań realizowanych w ramach kampanii społeczno-edukacyjnej „OJCZYSTY – DODAJ DO ULUBIONYCH”.  Za pośrednictwem Stowarzyszenia „Mamy Wielkie Serca” nasza szkoła wraz z podopiecznymi Świetlicy Integracyjnej „Razem”  włączyła się w kampanię, której organizatorami było Narodowe Centrum Kultury i Rada Języka Polskiego. Celem kampanii było kształtowanie świadomości językowej Polaków oraz propagowanie dbałości o poprawność polszczyzny. Międzyszkolny Konkurs Językoznawczy zbiegł się z podsumowaniem działań związanych z Rokiem Tuwima, które realizowane były w SOSW w Stemplewie.
W konkursie wzięli udział uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjów województwa łódzkiego i wielkopolskiego. Na zaproszenie organizatorów odpowiedziały szkoły z Wielenina, Wilamowa, Uniejowa, Karszewa, Leźnicy Małej, a także Gimnazjum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Stemplewie. Szczególnymi gośćmi były panie: poetka – Joanna Wicherkiewicz i dziennikarka – Justyna Sobczak.
Pani Joanna Wicherkiewicz publikuje swoje wiersze w prasie, w Internecie, na portalach społecznościowych, a trzy z jej wierszy ukazały się w książce Moniki Sawickiej „Przed oczami”. Za swoją poezję otrzymuje liczne nagrody, m.in. Nagrodę Wrocławskiego Wydawnictwa „Astrum” za najpiękniejszy wiersz miłosny.
Pani Justyna Sobczak od 2005 r. jest dziennikarką Dziennika Łódzkiego. Obecnie pełni funkcję Kierownika Redakcji Lokalnej Kutno-Łęczyca.
Całodniowe spotkanie poświęcone było pięknej i poprawnej polszczyźnie. Część oficjalna rozpoczęła się na sali gimnastycznej powitaniem gości przez prowadzącą p. Beatę Boniecką-Wincenciak i dyrektora Ośrodka Andrzeja Zielonka – jednocześnie prezesa Stowarzyszenia „Mamy Wielkie Serca”. Prowadząca podkreśliła, iż ni tak nie oddaje piękna języka polskiego, jak poezja, dlatego pani Joanna zaprezentowała jeden ze swoich wierszy, który wzbudził w słuchaczach wiele emocji. Swoją twórczością poetycką pochwalili się uczniowie Gimnazjum i  Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Stemplewie, prezentując wiersze inspirowane twórczością Juliana Tuwima – patrona Ośrodka w Stemplewie – napisane na konkurs literacki organizowany przez Uniwersytet Łódzki.
W programie Międzyszkolnego Konkursu Językoznawczego była prezentacja scenek dramowych przez uczestników konkursu poświęconych pięknej polszczyźnie. Aby zachęcić i ośmielić uczniów, których gościliśmy, a których część po raz pierwszy była w naszym Ośrodku, młodzież z SOSW w Stemplewie zaprezentowała jako pierwsza inscenizację utworów Juliana Tuwima. Występ został nagrodzony gromkimi brawami. Po nim zaprezentowały się pozostałe drużyny. Mieliśmy okazję wysłuchać pięknych recytacji klasyki poezji polskiej, utworów i cytatów opiewających piękno języka ojczystego, oraz podziwiać talenty aktorskie uczniów. Występy wprowadziły nas w klimat spotkania, zmotywowały do pięknego posługiwania się polszczyzną, potraktowania języka jako dziedzictwa i dobra narodowego, o które wszyscy powinniśmy się troszczyć.

Kolejnym punktem konkursu były warsztaty: dziennikarskie, poetyckie i językoznawcze przygotowane  przez kompetentnych prowadzących.
Podczas warsztatów poetyckich z panią Joanną Wicherkiewicz uczestnicy układali wiersze, które ułożyły się w jeden długi poemat na cześć języka polskiego:

Pszczoły mają wielki trud
Ludziom dają słodki miód.
Dzieci chętnie miodek jedzą,
Ale o tym nie powiedzą.

Od kołyski słyszę słowa,
Myślę sobie: „Piękna mowa!”
Chciałbym poznać jej tajniki,
Więc studiuję wciąż słowniki.

Piękna jest nasza polska mowa,
Są w niej niezwykłe słowa.
Żaden Polak się z nią nie chowa,
Bo to jego ojczysta mowa.

Mówisz o tym, co przeżywasz,
Co cię cieszy, co cię smuci,
Ale wiem też, że bardzo lubisz
Smak poezji, który nigdy cię nie znudzi.

Nie sprawia bólu polska mowa,
Tylko radość ogromną nam daje,
Więc wymawiaj poprawnie ojczyste słowa,
Każdemu człowiekowi to się w życiu przydaje.

Dużo pracy, wielki trud,
Wkładam, by mówić poprawnie,
Lecz polszczyzna brzmi jak miód,
Gdy umiem nią władać sprawnie.

Trud tworzenia poezji przeplatany był zabawami integracyjnymi. Prowadząca warsztaty poetka zachwycona była kreatywnością i zaangażowaniem młodzieży. Podkreślała, że dla niej było to również ciekawe doświadczenie w pracy literackiej.
Dziennikarka p. Justyna Sobczak wprowadziła młodzież w świat massmediów. Uczestnicy warsztatów dowiedzieli się co to są media tradycyjne i alternatywne, kto jest kim w gazecie, poznali historię środków masowego przekazu, nauczyli się, jak zredagować formy wypowiedzi prasowej – zaproszenie na imprezę otwartą, notatkę prasową itp.
Podczas warsztatów językoznawczych prowadzonych przez polonistkę p. Dominikę Jankowską uczniowie musieli wykazać się rozległą wiedzą z zakresu gramatyki języka polskiego, frazeologii, stylistyki, leksyki. Rywalizowali odpowiadając na pytania przygotowane w formie prezentacji multimedialnej. Walka była zacięta i wyrównana, a poziom rywalizacji niezwykle wysoki. Uczniowie wychodzili z warsztatów dumni i zadowoleni z siebie. Ich radość podzielały również opiekunki poszczególnych drużyn – nauczycielki języka polskiego.
Zmagania konkursowe umilały słodycze  i napoje, którymi częstowało uczestników Stowarzyszenie „Mamy Wielkie Serca”. Po części warsztatowej zmęczeni, ale zadowoleni uczniowie udali się wraz z opiekunami na wspólny obiad.
Ten miły dzień zakończyliśmy wręczeniem nagród i dyplomów. Podsumowanie odbyło się na sali gimnastycznej. Wszystkie drużyny pracowały na wyrównanym poziomie, mimo tego, iż w ich skład wchodzili uczniowie z normą intelektualną, jak i z upośledzeniem umysłowym. Jury konkursowe przyznało wszystkim takie same nagrody w postaci odtwarzaczy DVD i drobnych upominków oraz dyplomów. Całe przedsięwzięcie finansowane było przez Narodowe Centrum Kultury i Stowarzyszenie „Mamy Wielkie Serca”, a za jego przygotowanie odpowiedzialni byli członkowie Klubu Wielbicieli Języka Polskiego wraz z opiekunami. Na zakończenie wysłuchaliśmy jeszcze jednego wiersza p. Joanny oraz pozostałych wierszy napisanych przez uczniów Ośrodka. Szczególnie zachwycił nas poemat na temat mowy polskiej, napisany podczas warsztatów a odczytany przez liderów poszczególnych drużyn.
Cieszymy się, że na nasze zaproszenie odpowiedziały szkoły, które nigdy u nas nie gościły. Jako gospodarze mogliśmy z dumą pokazać naszą placówkę. Usłyszeliśmy wiele ciepłych słów na temat przebiegu konkursu, jego przygotowania, atmosfery. Mamy nadzieję, że wiążące okażą się słowa dyrektora Ośrodka i prezesa Stowarzyszenia p. Andrzeja Zielonka, który wyraził przekonanie, że taka impreza powinna stać się cykliczną, a idea popularyzacji języka polskiego i jego piękna powinna towarzyszyć codziennej pracy dydaktycznej.
Międzyszkolny Konkurs Językoznawczy zakończył działania związane z realizacją projektu „Mowa słodsza niż miód”, który trwał od sierpnia do listopada. Przez ten czas udało się zrealizować wszystkie założone cele projektu, a przede wszystkim udowodnić, że zgodnie ze słowami Homera mowa ojczysta jest „słodsza niż miód”.

B.Boniecka-Wincenciak, D.Jankowska

[nggallery id=146]