MIEJ NADZIEJĘ – WYBIERZ LEPSZE JUTRO

„MIEJ NADZIEJĘ – WYBIERZ LEPSZE JUTRO !!!”… ppwow to projekt STOWARZYSZENIA „MAMY WIELKIE SERCA „ w Świnicach Warckich, który uzyskał dofinansowanie w wysokości 20 000 złotych w ramach PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ ogłoszonego  w formie konkursu przez GMINĘ ŚWINICE WARCKIE, na rozszerzenie działalności Świetlicy Socjoterapeutycznej we wsi Stemplew, poprzez realizacje Innowacyjnego Programu Profilaktyczno Edukacyjnego, półkolonii w okresie wakacyjnym oraz usług dla rodzin w formie udzielania porad prawnych, pedagogicznych, psychologicznych i terapii. Program realizowany będzie w gminie Świnice Warckie, wśród najbardziej potrzebujących dzieci z rodzin zamieszkujących w okolicach Stemplewa. Dotychczasowe działanie Środowiskowej Świetlicy Integracyjnej skupiało się na zapewnieniu pomocy w nauce i stworzeniu dla dzieci i młodzieży azylu bezpiecznego spędzania czasu wolnego oraz pomocy w postaci dożywiania. Prowadzone zajęcia obejmowały: pomoc w nauce, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, zajęcia sportowe i rekreacyjne, zajęcia twórcze, zajęcia komputerowe, zajęcia tematyczne wychowawcze – ekologiczne, wiedzowe, dotyczące m .in. kultury regionu oraz zajęcia otwarte, pogadanki i porady, spotkania ze specjalistami – indywidualne i sporadyczne. Wychodząc naprzeciw problemom współczesnego życia, z jakimi borykają się często rodzice, postanowiliśmy poszerzyć ofertę świetlicy o usługi i zajęcia o charakterze terapeutycznym i edukacyjno profilaktycznym skierowane zarówno do uczestników – podopiecznych świetlicy jak i ich opiekunów i rodziców. Rozszerzyć ofertę edukacyjno wychowawczą dla dzieci z grupy wiekowej najbardziej zagrożonej negatywnymi wpływami – z poziomu gimnazjum. Do nich skierować najwięcej oddziaływań edukacyjno profilaktycznych. Chcemy zaktywizować mieszkańców wsi włączając ich w działania świetlicy oraz pomóc w szukaniu rozwiązań trudnych problemów życiowych. Otworzyć jeszcze bardziej świetlicę dla rodziców, opiekunów, bliskich mieszkańców wsi stwarzając im możliwości korzystania z komputera, Internetu, rozmów. Organizować cykl działań doradczych z zakresu pedagogiki, psychologii, terapii uzależnień, prawa pracy. Organizacja wspólnych imprez środowiskowych ma również stanowić działania integracyjne. Zajęcia edukacyjno profilaktyczne – otwarte dla dzieci i rodziców to m. in.: – „Psychologiczne mechanizmy przemocy rówieśniczej ” ; „Zachowujmy się asertywnie” – spotkania pomagające otwarcie i jasno wyrażać i realizować swoje potrzeby, nie naruszając praw innych ludzi; „Moje prawa” – Konwencja Praw Dziecka”; „Stop przemocy” – przeciw krzywdzeniu i zaniedbywaniu dzieci” – spotkanie z psychologiem,  policjantem; „Narkotyki  alkohol to nasz wróg” – informacje dotyczące środków uzależniających i mechanizmów ich działania – spotkanie z policjantem i lekarzem; pogadanki na temat zdrowego trybu życia. Nauka umiejętności udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach – pogadanka (zaproszenie pielęgniarki, instruktora). Wychowanie prozdrowotne dla młodzieży: – Sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych, w przypadku bólu, stresu, presji (dyskusja, warsztaty „Zanim spróbujesz” na podstawie programu profilaktyki uzależnień, wystawy, gazetki, odczyty, plakaty, ulotki, itp.). Zajęcia skoncentrowane na rozwoju emocjonalnym dzieci, rozpoznawaniem i kontrolowaniem emocji m. in. Jak obchodzić się ze złością?; „Inwentarz strachu”- gry i zabawy uczące; jak zapanować nad lękiem?; „Kogo kocham, kogo lubię?” – zajęcia ułatwiające wyrażanie i nazywanie uczuć oraz jakie w związku z tym powstają w nas nadzieje i leki; „Wiem i potrafię” – ułatwianie kontaktów w grupie, wymiana myśli i odczuć bez lęku przed oceną, by zrozumieć i uświadomić sobie konkretny problem i szukać dróg jego rozwiązania; Asertywność – trudna sztuka odmawiania. Zajęcia klubowe dla rodziców – spotkania z informatykiem, komputer jako źródło wiedzy i pomocy. Spotkania z przedstawicielami urzędów i instytucji ważnych dla mieszkańców /PUP, PCPR, GOPS, itp./. Doradztwo psychologiczno pedagogiczne. ZAPRASZAMY!!!