Nagroda w IV edycji Konkursu „EkoAktywni”

W dniu 15 grudnia 2017 roku w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   odbyła się uroczysta Gala, podczas której zostały  podsumowane Konkursy organizowane  przez Fundusz , a mianowicie : IV edycja Konkursu „EkoAktywni” oraz IV edycja Konkursu „Ekologiczny magister i doktor”. W siedzibie Funduszu spotkali się laureaci IV edycji Konkursu „EkoAktywni”, a wśród nich przedstawiciele naszego Stowarzyszenia „Mamy Wielkie Serca”, które zdobyło nagrodę II stopnia.  Celem tej  edycji było nagrodzenie organizacji  prowadzącej działalność proekologiczną oraz uzyskującej efekty ekologiczne co najmniej na terenie województwa łódzkiego, realizującej projekty i programy m. in. z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony przyrody, zrównoważonego rozwoju, praktyki zdrowotnej dzieci i młodzieży, aktywizującej społeczność lokalną oraz kreującej liderów.  Nasze Stowarzyszenie reprezentowali uczniowie Zespołu Placówek Edukacyjno Wychowawczych i Rehabilitacyjnych oraz troje nauczycieli. Cała Gala przebiegała w bardzo miłej atmosferze. Dobrze było się spotkać z ludźmi, którym zagadnienia z zakresu ekologii nie są obce. Był to również czas wymiany doświadczeń, spostrzeżeń  oraz poznania nowych osób. Bardzo miłym akcentem było zaproszenie uczniów naszej Placówki do Pasieki w Lipce której właścicielem jest Pan Dariusz Serafiński. Na zakończenie Gali uczniowie otrzymali gadżety z logo Funduszu. Cieszymy się bardzo, że działania ekologiczne prowadzone przez Stowarzyszenie zostały dostrzeżone i nagrodzone przez  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.