„NASZE NIEPRZETARTE SZLAKI” – OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny z okazji 60-lecia Nieprzetartego Szlaku ZHP pod hasłem

„Nasze Nieprzetarte Szlaki”

V Szczep Drużyn Nieprzetartego Szlaku ZHP działający przy Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie, ZHP Chorągiew Łódzka Hufiec Uniejów, ZHP Chorągiew Łódzka, Stowarzyszenie
„Mamy Wielkie Serca” w Stemplewie oraz redakcja kwartalnika „Nasza Gazeta”

  
zapraszają

zuchy i harcerzy Nieprzetartego Szlaku ZHP

do udziału w konkursie plastycznym  

 

 

Cele konkursu:

1. Prezentacja dorobku drużyn NS ZHP – jesteśmy już 60 lat!

2. Prezentacja twórczości zuchów i harcerzy w dziedzinach plastycznych.

4. Integracja środowiska harcerskiego Nieprzetartego Szlaku.

5. Rozwijanie wyobraźni artystycznej.

6. Rozpowszechnianie uniwersalnych wartości skautowych i harcerskich, takich jak braterstwo, równość, tolerancja, pokój, akceptacja dla odmienności.

 

REGULAMIN KONKURSU

Kategorie i tematyka:

·         Konkurs plastyczny zostanie przeprowadzony w czterech kategoriach wiekowych: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne.

  • Tematyka prac powinna dotyczyć działalności, dorobku, tradycji Nieprzetartego Szlaku
  • Prace plastyczne mogą być wykonane  grupowo (drużynowo) lub indywidualnie.
  • Każdy uczestnik (drużyna, osoba) może nadesłać tylko jedną pracę.
  • Prace konkursowe mogą być wykonane dowolną techniką w formacie A4 i większym.

Przy ocenie prac pod uwagę będą brane:

·         walory artystyczne, estetyczne i merytoryczne pracy,

·         interpretacja i nawiązanie do tematu konkursu,

·         pomysłowość,

·         wykorzystanie ciekawych technik

·         spełnienie wymogów formalnych.

 

Termin i warunki składania prac konkursowych:

Na odwrocie pracy powinno znajdować się:

– w przypadku drużyny:  pełna nazwa drużyny, adres, hufiec, chorągiew oraz lista twórców, opiekun, drużynowy

– w przypadku prac indywidualnych: imię i nazwisko, wiek autora oraz pełna nazwa i adres (drużyny, przedszkola, szkoły, placówki), opiekun, drużynowy

Prace należy składać, nadsyłać, dostarczać, dowieźć na ZLOT NS do Stemplewa do godziny 14.00 dnia 25 maja 2018 roku (przy stoliku rejestracji, przy bramie wjazdowej). Adres do korespondencji:

V Szczep Drużyn NS ZHP w ZPEWIR

Stemplew 35, 99-140 Świnice Warckie

z dopiskiem

Konkurs „60 lat Nieprzetartego Szlaku ZHP

 

Rozstrzygnięcie konkursu:

Podsumowanie konkursu odbędzie się podczas wystawy na XXXI Ogólnopolskim Zlocie Drużyn Nieprzetartego Szlaku ZHP w Stemplewie w dniach 25-27 maja 2018r. Komisja konkursowa w skład której wejdą przedstawiciele ZHP, SMWS, Redakcji „Nasza Gazeta” wyłoni zwycięzców w każdej grupie wiekowej oraz w kategoriach praca grupowa i praca indywidualna.  Laureaci najlepszych prac zostaną nagrodzeni upominkami i dyplomami. Nagrodzone prace będą zaprezentowane w kwartalniku „Nasza Gazeta”, na portalu społecznościowym ZPEWiR w Stemplewie oraz stronie internetowej Stowarzyszenia „Mamy Wielkie Serca” www.serca.org.pl

 

Organizatorzy:

Organizatorami konkursu są: V Szczep Drużyn Nieprzetartego Szlaku ZHP w Stemplewie, ZHP Chorągiew Łódzka Hufiec Uniejów, ZHP Chorągiew Łódzka, Stowarzyszenie „Mamy Wielkie Serca” w Stemplewie, kwartalnikNasza Gazeta”.
Zespół organizacyjny tworzą: pwd. Sylwia Wojtczak, pwd. Bogumił Zielonka, Dominika Jankowska, Katarzyna Zarzycka, Agnieszka Grzelak.

Koordynatorzy  konkursu: hm Andrzej Zielonka, phm. Anna Kaźmierczak – Kierownik Referatu NS KCHŁ ZHP.

Konkurs odbywa się pod patronatem kwartalnika „Nasza Gazeta”.

PLIK DO POBRANIA