OJCZYSTY – DODAJ DO ULUBIONYCH

Po raz kolejny Stowarzyszenie „Mamy Wielkie Serca” podejmuje działania nastawione na propagowanie kultury w gminie Świnice Warckie, a także wśród niepełnosprawnych uczniów SOSW w Stemplewie. Tym razem udało nam się pozyskać dotację wysokości 17 100 zł na realizację zadania zatytułowanego „Mowa słodsza niż miód” w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury „OJCZYSTY – DODAJ DO ULUBIONYCH”. Zgodnie z założeniem działania projektowe nastawione będą przede wszystkim na kształcenie językowe oraz na obcowanie z kulturą, do której młodzież z terenów wiejskich ma utrudniony dostęp.  Projekt zrealizowany zostanie w terminie od 19 sierpnia do 15 listopada 2013 r. W działaniach projektowych uczestniczyć mogą uczniowie SOSW w Stemplewie, podopieczni Świetlicy Integracyjnej Razem oraz wszystkie inne, zainteresowane osoby. Już dziś zapraszamy do udziału dzieci i  młodzież w wieku szkolnym ze wsi Stemplew i miejscowości okolicznych. Nad realizacją projektu czuwać będą nauczyciele poloniści z SOSW w Stemplewie: p. Dominika Jankowska i p.Beata Boniecka-Wincenciak.

A co ciekawego będzie się działo? Z realizacją działań projektowych czyli ruszamy z początkiem  nowego roku szkolnego. W pierwszym tygodniu września zostanie zawiązane Kółko Wielbicieli Języka Polskiego –  wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy! Członkowie kółka będą się spotykać co tydzień na specjalnie zorganizowanych zajęciach, na których poruszane będą najważniejsze zagadnienia z zakresu wiedzy o języku, gramatyki języka polskiego, kultury żywego słowa, frazeologii. Celem takich zajęć będzie kształcenie umiejętności logicznego, spójnego wypowiadania się w mowie i w piśmie, poprawności językowej i  gramatycznej, bogacenie słownictwa, kształcenie twórczego stosunku do języka polskiego, doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem, kształcenie poprawności artykulacyjnej oraz ortograficznej i interpunkcyjnej. Wszyscy doskonale wiemy, że są to umiejętności, z którymi współczesna młodzież ma problemy, a których biegłe opanowanie zwiększa szanse na sukces edukacyjny oraz integrację społeczną osób niepełnosprawnych. Ponadto członkowie Kółka będą odpowiedzialni z przygotowanie wszelkich imprez, konkursów, wyjazdów i innych działań projektowych dla szerszego grona odbiorców, tj. pozostali uczniowie Ośrodka, dzieci ze Świetlicy „Razem”, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Świnice Warckie, uczniowie innych placówek kształcenia specjalnego. Będą zobowiązani do promowania swoich działań wśród kolegów i koleżanek,  regularnego uczestnictwa w spotkaniach kółka.  Ich zadaniem będzie również redagowanie Kącika Porad Językowych na łamach uczniowskiego kwartalnika „Promyczek”.

Dużym problemem zaobserwowanym przez pedagogów u  współczesnej młodzieży jest ubożenie języka polskiego oraz jego wulgaryzacja.  Chcemy, aby nasze działania podejmowane w ramach realizacji projektu nastawione były również na walkę z tymi zjawiskami. W ramach działań projektowych zostaną zorganizowane  zajęcia otwarte „Stop wulgaryzmom”. Ich celem  będzie ukazanie negatywnych skutków używania wulgaryzmów, uświadomienie konieczności ich unikania. Zaproponowane ćwiczenia i zajęcia warsztatowe a także gry i zabawy pokażą piękno języka polskiego, potrzebę wzbogacania własnego słownika, dbania o język narodowy. Ponadto w październiku  zostanie przeprowadzony wśród uczniów gminy  Świnice Warckie Konkurs Literacki  na najciekawszy eufemizm, wiersz lub slogan zachęcający do unikania wulgaryzmów. 

Na początku listopada zorganizujemy dużą imprezę o charakterze międzyszkolnym – Międzyszkolny Konkurs Językoznawczy. Wezmą w niej udział uczniowie z placówek kształcenia specjalnego z województwa łódzkiego i wielkopolskiego oraz uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy  Świnice Warckie. Drużyny z poszczególnych szkół będą musiały rozwiązać szereg zadań sprawdzających wiedzę o języku polskim, a także zaprezentować przed publicznością scenki dramowe na zadany temat, pokazujące różnorodność i bogactwo języka polskiego. Imprezę urozmaici inscenizacja  przygotowana przez uczniów SOSW w Stemplewie, a także zaproszeni goście – poetka i dziennikarz.

Ponadto w ramach działań projektowych zostaną zorganizowane dwa wyjazdy do teatru dla ok. 40 osób każdy, finansowane z funduszy przyznanych przez Narodowe Centrum Kultury. Pozwoli to zapoznać dzieci i młodzież z tą formą kultury wysokiej, jaką jest teatr, a z jaką nie mają styczności na co dzień ze względu na oddalenie od miasta lub trudności finansowe. 

Wszystkie działania organizowane przez Stowarzyszenie „Mamy Wielkie Serca” w ramach realizacji projektu „Mowa słodsza niż miód”  będą  łączyć cele edukacyjne związane z językiem ojczystym, realizowane poprzez wspólne działania i zabawę, z celami o charakterze wychowawczym, takimi jak popularyzowanie idei integracji, współdziałania w grupie, wzajemnego poszanowania osób sprawnych i niepełnosprawnych.

D. Jankowska
Stowarzyszenie „MWS”