Ostatnie pożegnanie Stanisława Olasa

 

Już? Tak prędko? Co to było?
Ach, więc to już było… życie?

Leopold Staff

W niedzielę, 2 grudnia 2012 roku o godzinie 13.00 w kościele p.w. Św. Mikołaja w Wierzchach, odbyły się uroczystości pogrzebowe Stanisława Olasa, Honorowego Członka Stowarzyszenia „Mamy Wielkie Serca” i przyjaciela Ośrodka w Stemplewie. Zmarł w wieku 75 lat. W naszej pamięci zapisał się jako znakomity bankowiec, samorządowiec, poseł na Sejm VI kadencji. Był człowiekiem wielkiego serca, pomagał niepełnosprawnym dzieciom i harcerzom „Nieprzetartego Szlaku”. W dowód uznania za szczególny wkład w rozwój gminy i Stowarzyszenia „Mamy Wielkie Serca” otrzymał tytuł Honorowego Członka Stowarzyszenia (IV Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, 28.01.2005 r). Jeszcze nie tak dawno, bo podczas uroczystego apelu XXV Ogólnopolskiego Zlotu DH „NS” w Stemplewie pan poseł Stanisław Olas, niezawodny przyjaciel harcerzy, otrzymał z rąk naczelnik ZHP i komendantki Chorągwi Łódzkiej laskę skautowską-najwyższe wyróżnienie przyznawane przez Związek Harcerstwa Polskiego. W ostatniej drodze, w imieniu społeczności Stowarzyszenia i SOSW wzięli udział: Andrzej Zielonka, Jolanta Chmielecka, Ewa Krawczyk, Dariusz Włodarczyk, Paweł Nowakowski i przedstawiciele wychowanków: Małgorzata Grzelak, Daniel Cabaj, Robert Maciejak i Krystian Milewski. Stanisław Olas pochowany został na cmentarzu parafialnym w Wierzchach.

Cześć Jego Pamięci!