PFRON – Wsparcie w formie hydroterapii

Wsparciem w formie hydroterapii objętych jest 8 osób, w wymiarze 1h/ tydzień/osobę.

Terapia prowadzona jest indywidualnie przez 1 specjalistę – hydroterapeutę.

Na podstawie przeprowadzonej diagnozy wstępnej opracowane zostały Indywidualne Plany Działania (IPD), w oparciu o które prowadzona jest indywidualna terapia. Na bieżąco prowadzona jest systematyczna obserwacja uczestników pozwalająca monitorować postępy i modyfikować sposoby prowadzonego oddziaływania.

Zajęcia prowadzone są w specjalnie przygotowanej do tej terapii sali, wyposażonej w specjalistyczny sprzęt m.in. wannę hydromasażu, wannę wirową kończyn dolnych, wannę wirową lędźwiowo-krzyżowa i kończyn dolnych, masażery stóp, wannę do masażu segmentowego i podwodnego.

Zabiegi polegają na wykonywaniu masażu całego ciała lub wybranych partii strumieniem wody o regulowanym ciśnieniu, pod poziomem wody przy zastosowaniu specjalnych dysz.