Podsumowanie kampanii 1% za 2014 r. DZIĘKUJEMY

Stowarzyszenie „Mamy Wielkie Serca” w Świnicach Warckich od wielu lat prowadzi kampanię „1% dla organizacji pożytku publicznego” zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dn. 24.04.2003 roku /Dz. Ust. Nr. 96 poz. 873/z późn. zmianami.
Ogólna kwota pozyskana z 1% za rok podatkowy 2014 wyniosła 62 669,82 zł. Z tej kwoty zgodnie z zawartymi porozumieniami na cele szczegółowe wskazane w zeznaniach podatkowych podatników tj. na rehabilitację i leczenie 3 osób zostają przekazane następujące kwoty: dla Szymona 10001,86 zł, Miłosza 19171,60 zł oraz dla Grażyny 1294,00 zł.
Na realizację celów statutowych Stowarzyszenia pozostaje kwota 32 202,36 zł.
Serdecznie dziękujemy .Pozdrawiamy darczyńców. Zarząd SMWS