Podsumowanie roku 2011 dla stowarzyszenia

Rok 2011  to kolejny dobry rok dla naszego Stowarzyszenia. To czas pracy na rzecz drugiego człowieka , to czas działań na rzecz lokalnego środowiska.  Dzieje się to wszystko dzięki wspólnym działaniom zarządu, członków, sponsorów, władz gminy, powiatu, województwa, urzędu Marszałkowskiego i ogromnej rzeszy wspaniałych darczyńców. Zakończyliśmy obliczanie funduszy jakie wpłynęły na nasze konto z tytułu wpłat 1% podatku dochodowego  za 2010 rok.  Kwota 26.094,59 zł (z tego podatnicy przekazali na  2 osoby indywidualne 2.429,10zł , pozostaje na cele statutowe stowarzyszenia 23.665.49 zł ) jest darem od kilkuset osób,  które wskazały nas jako beneficjentów w swych zeznaniach podatkowych PIT. Dzięki wpłatom z 1 procenta, hojności sponsorów – darowizn, a także dotacjom i grantom mogliśmy prowadzić działalność statutową na rzecz osób niepełnosprawnych, dzieci wiejskich oraz dzieci z rodzin ubogich. Min zorganizowaliśmy  w roku 2011 imprezy sportowe, zimowiska i obozy letnie, imprezy kulturalne, festiwale, zloty, biwaki, wycieczki piesze i autokarowe, turnusy rehabilitacyjne, prowadziliśmy świetlicę dla 30 dzieci, realizowaliśmy projekty edukacyjne, profilaktyczne i inne. Stowarzyszenie na co dzień wspiera i opiekuje się dziećmi ze Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego im.J. Tuwima w Stemplewie  (130 wychowanków) Zarząd Stowarzyszenia dołożył wszelkich starań aby Państwa dar służył dobru naszych  podopiecznych.

Szanowni Państwo dziękujemy i prosimy o wsparcie na 2012rok.
 
Z serca wszystkim dziękujemy.
Podopieczni Stowarzyszenia Mamy Wielkie Serca 
oraz  Zarząd Stowarzyszenia .

/Andrzej Zielonka – Prezes /