Półkolonie 2017

To była przygoda…

W dniach 23.06.2017 do 07.07.2017 odbyły się w Stemplewie półkolonie letnie „Wiem, Umiem , Potrafię”. Dzięki pozyskaniu przez Stowarzyszenie „Mamy Wielkie Serca” środków finansowych z Urzędu Gminy Świnice Warckie oraz Kuratorium Oświaty w Łodzi.
Uczestnikami półkolonii była 25 osobowa grupa dzieci i młodzieży w wieku 6-14 lat z terenu gminy Świnice Warckie. Półkolonie odbyły się na bazie ZPEWIR w Stemplewie.
Ich głównym celem było pokazanie dzieciom szeregu możliwości na aktywne i przyjemne spędzenie czasu w wakacje oraz rozwój artystyczny dzieci i młodzieży i pobudzenie ich kreatywności. Uczestnicy rozwijali swoje zainteresowania oraz rozbudzali pasje poprzez udział w różnych warsztatach.
Urozmaiceniem były wycieczki:
– do Muzeum w Łęczycy- zwiedzanie Zamku oraz wejście do kina Górnik na projekcję filmu „Minionki”
– do Uniejowa – kąpiel w basenach termalnych, zwiedzanie zamku w Uniejowie
Bardzo dużo emocji przysporzyły dzieciom zajęcia na świeżym powietrzu: rajdy piesze, zawody sportowe, przejażdżki konne i podchody w lesie- gra w której zadania wymyślali dla siebie nawzajem chłopcy i dziewczynki. Piosenki i tańce, które grupa zaprezentowała na VI Dniu Rodziny w Stemplewie. Odbyły się zajęcia kulinarne, które miały na celu przybliżenie dzieciom i młodzieży zasad prawidłowego i racjonalnego odżywiania się, poznawania zasad bhp podczas przygotowywania posiłków pod okiem opiekunów, a także zdobywaniu samodzielności i zaradności życiowej poprzez umiejętności przygotowywania posiłków. Poprzez aktywne spędzanie czasu wolnego na zajęciach sportowo- turystyczno – krajoznawczych, które miało na celu obcowanie z naturalnym środowiskiem, zapewnienie dzieciom alternatywnych form rozrywki, będących opozycją do spędzania czasu przed komputerem. Poznanie regionu, wycieczki piesze po okolicy, spacer do lasu ścieżką edukacyjno – przyrodniczą. Uczestnictwo w różnych formach aktywności fizycznej, grach i zabawach sportowych, dało możliwość przestrzegania zasad zdrowej rywalizacji, współdziałania, poprawy tężyzny fizycznej i ogólnej sprawności organizmu.
Warsztaty twórcze wpłynęły w znaczący sposób na rozwój wyobraźni wśród uczestników półkolonii. Pozwoliły uwierzyć we własne możliwości i zdolności. Sprawiły prawdziwą radość i poczucie własnoręcznego wykonania czegoś ładnego, czegoś własnego. U osób nieśmiałych udany efekt pracy przyczynił się do umocnienia poczucia własnej wartości.
Podczas trwania półkolonii dzieci miały przyznawane punkty za różnego rodzaju działania, na koniec drużyny otrzymały nagrody za uzyskane punkty. Cieszymy się, że ten czas był dla uczestników półkolonii alternatywą do siedzenia w domach. Bardzo dziękuje wszystkim wychowawcom, którzy prowadzili zajęcia na półkoloniach, aby dzieci i młodzież atrakcyjnie spędziła czas na wypoczynku.
Mamy nadzieję, że za rok będziemy się równie dobrze bawić. Kierownik półkolonii – Ewa Krawczyk