PÓŁKOLONIE LETNIE tuż, tuż… będzie się działo

smwswfossw
Po raz kolejny przy wsparciu finansowym Urzędu Gminy w Świnicach Warckich oraz projektu realizowanego przez stowarzyszenie „Mamy Wielkie Serca” w Świniach Warckich z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej        w Łodzi  w świetlicy Integracyjnej „Razem”  odbędą się półkolonie letnie.
Organizacja półkolonii letnich w dniach 07.07-18.07.2014r  dotyczy 25 dzieci i młodzieży, podopiecznych Środowiskowej Świetlicy Integracyjnej „Razem”, którzy są mieszkańcami gminy Świnice Warckie, ale głównie terenu Stemplewa i okolic, oraz dzieci niepełnosprawnych intelektualnie- wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Stemplewie.
Każdy dzień półkolonii będzie miał swoje hasło przewodnie. Półkolonie realizowane będą od poniedziałku do piątku, codziennie przez 10 dni, od godziny 8.30-16.00. W ramach półkolonii  zapewnimy 2 posiłki –II śniadanie i obiad.
Program półkolonii ma na celu  propagowanie świadomości ekologicznej wśród młodzieży i dzieci oraz rozbudzanie i pogłębianie zamiłowania jak również szacunku dla otaczającej nas przyrody. Celem projektu jest również rozwijanie potrzeb estetyczno artystycznych, odkrywanie twórczych możliwości jako alternatywy dla zachowań społecznie negatywnych. Odkrywanie rzeczywistości poprzez własną aktywność, kreatywność i budzenie wiary we własne siły. Poszukiwanie różnych środków ekspresji do wypowiadania się w formie artystycznej, wykorzystanie potencjału twórczego i artystycznego poprzez wspólną pracę w zespole, przełamywanie barier interpersonalnych, rozwijanie indywidualnych zainteresowań, uzdolnień muzycznych, tanecznych, teatralnych i postawy twórczej. W czasie trwania wypoczynku zostaną zorganizowane wycieczki, rajdy rowerowe i  piesze, quizy, konkursy plastyczne. Dużą uwagę obok wypoczynku, rekreacji , zajęć twórczych i sportowych będziemy zwracali na profilaktykę, prawidłowe funkcjonowanie społeczne, wzajemne poszanowanie godności i inności drugiego człowieka. Dla poprawy i swobody komunikacji w języku angielskim planujemy codzienne zajęcia zabawowo edukacyjne w tym języku.
Do zobaczenia na półkoloniach
Anna Bryzgalska
Ewa Krawczyk