Półkolonie letnie

STOWARZYSZENIE MAMY WIELKIE SERCA otrzymało dotację na realizację  w Stemplewie półkolonii letnich dla 20 dzieci z rodzin rolniczych. Termin realizacji zadania: od 08.07.2013 do 19.07.2013 na bazie Ośrodka w Stemplewie.
AKTYWNIE, ZDROWO, KOLOROWO!!! – to hasło 10 dniowego wypoczynku, który realizowany jest codziennie od 8.00-16.00

W ramach półkolonii codziennie realizowane będą zajęcia z zakresu profilaktyki zdrowotnej  i promocji zdrowia – codzienne zajęcia tematyczne i warsztatowe z pedagogiem – godzina – półtorej oraz zajęcia z opiekunami dotyczące wybranych problemów funkcjonowania w społeczeństwie

Zajęcia integracyjne – poznawanie zasad życia społecznego, współdziałania w grupie, pozytywnej rywalizacji, wzajemnego szacunku, tolerancji i pomocy osobom niepełnosprawnym, słabszym realizowane poprzez zajęcia metodą zabawy m.in. warsztaty, zajęcia integracyjne i kontrakty grupowe, konkursy tańce integracyjne, imprezy integracyjne, ogniska, dyskoteki, itp.

Zajęcia profilaktyczne – codzienne warsztaty, pogadanki, filmy edukacyjne, konkursy  o tematyce zdrowotno profilaktycznej min. realizowane tematy to: PRZESTRZEGAM REGUŁ. Kultura zachowania w grupie. NAŁOGOM MÓWIĘ STOP!. Umiem powiedzieć NIE. INNY- NIE ZNACZY GORSZY. EMOCJE – co my czujemy, co czują inni. Unikanie konfliktów –mediacje, negocjacje, kompromis. MOJE WARTOŚCI – co jest dla mnie ważne. ZASADY FAIR PLAY.

Mądre żywienie, zdrowe pokolenie. W tym konkursy – na plakaty, rysunki tematyczne, warsztaty kulinarne, krzyżówki tematyczne. Spotkanie z pielęgniarką, sanepid.
Wycieczki – Uniejów (wycieczka do zagrody młynarskiej – poznawanie tajemnic pieczenia chleba – zdrowe żywienie, wyjazd na basen .
Ważnym elementem edukacyjnym będą również spotkania z językiem angielskim.
Wszystko pod okiem wykwalifikowanej kadry. W ramach półkolonii II śniadanie i obiad..

Akcja lato rozpoczęta, pierwsze zajęcia, podziały na grupy, regulaminy i zabawy rekreacyjno edukacyjne. We wtorek warsztaty z gliny jako dodatkowa atrakcja, a w środę pierwszy wyjazd. Dzieciarnia pod okiem opiekunów pozna tajniki pieczenia chleba w zagrodzie młynarskiej w Uniejowie. Będzie się działo …                         

/A.B/