PROJEKT WYRÓWNYWANIA SZANS EDUKACYJNYCH

W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM IM.J.TUWIMA W STEMPLEWIE ROZPOCZYNAMY  PROJEKT  WYRÓWNYWANIA  SZANS EDUKACYJNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY     

Stowarzyszenie „Mamy Wielkie Serca” w partnerstwie z Powiatem Łęczyckim  dla Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego im. Juliana Tuwima w Stemplewie                            

Numer i nazwa priorytetu: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Numer i nazwa działania:
9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
Numer konkursu: POKL/II/9.2/11
Tytuł projektu: Kolejne kroki nowe perspektywy
Obszar realizacji projektu: Województwo łódzkie, Powiat łęczycki, Gmina Świnice Warckie
Okres realizacji projektu: Od 01.08.2012r. Do 31.07.2014r.

Czytaj całość >>>