Promocja twórczości artystycznej zespołu folklorystycznego „Świniczanki” z kapelą ludową

lgd

1380729_618075131568530_289702709_nProjekt: „ Promocja twórczości artystycznej zespołu folklorystycznego „Świniczanki” z kapelą ludową, poprzez podniesienie poziomu występów artystycznych, organizację koncertów oraz zakup letnich strojów ludowych” realizowany przez Stowarzyszenie Mamy Wielkie Serca w Świnicach Warckich za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Między Wartą a Nerem” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 W listopadzie 2013 roku zakończył się projekt„ Promocja twórczości artystycznej zespołu folklorystycznego „Świniczanki” z kapelą ludową, poprzez podniesienie poziomu występów artystycznych, organizację koncertów oraz zakup letnich strojów ludowych”
Cele Projektu: „Aktywizacja Społeczności Lokalnych, stworzenie warunków do zwiększania integracji i aktywności lokalnych społeczności, promowanie twórczości artystycznej i kulturalnej zespołu „Świniczanki z kapelą ludową, w tym promowanie Gminy Świnice Warckie zostały osiągnięte.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, realizowany był przez Stowarzyszenie „Mamy Wielkie Serca” w Świnicach Warckich przy wsparciu finansowym Firmy „Eltrans z Chorzowa.
Zespół śpiewaczy „Świniczanki” z kapelą ludową, który był bezpośrednim beneficjentem pozyskał 19 kompletów łęczyckich letnich strojów ludowych, w tym 12 damskich i 7 męskich.
W ramach projektu zostało przygotowane widowisko folklorystyczne, które było zaprezentowane na 8 koncertach w następujących miejscowościach: Świnice Warckie – 2 koncerty, Łęczyca – 2 koncerty, Sobótka, Stemplew, Grabów, Góra Św. Małgorzaty.
Projekt przyczynił się do wzrostu poczucia tożsamości społeczności wiejskiej, zachowania dziedzictwa kulturowego poprzez aktywne uczestnictwo społeczności lokalnej w warsztatach muzycznych i koncertach.

Koordynator Projektu
mgr Tadeusz Bednarek

[nggallery id=151]